Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Evaluation of nanoparticle emissions from a laser printer in an experimental chamber and estimation of the human particle dose

Serfozo Norbert, Ondráček Jakub, Glytsos Theodoros, Lazaridis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/836AB2DF-D6EA-41B2-AEEB-8AADEA7C87F4
Έτος 2018
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά N. Serfozo, J. Ondráček, T. Glytsos and M. Lazaridis, "Evaluation of nanoparticle emissions from a laser printer in an experimental chamber and estimation of the human particle dose," Environ. Sci. Pollut. Res., vol. 25, no. 13, pp. 13103-13117, May 2018. doi: 10.1007/s11356-018-1448-x https://doi.org/10.1007/s11356-018-1448-x
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The aim of this study was to evaluate the nanoparticle emissions from a laser printer in a chamber in conjunction with emissions from printers in a print room (PR) and to characterize the processes that lead to increased nanoparticle concentrations, as well as to estimate the human particle dose of the printers’ users. Measurements were conducted in a small stainless steel environmental chamber under controlled conditions, where the evolution of particle size distributions (PSDs) with time and printed pages was studied in detail. Printer was generating nanoparticles (vast majority ˂ 50 nm with mode on ~ 15 nm) primarily during cold startup. Previously, 1-week sampling was also done in a PR at the Technical University of Crete, where the tested laser printer is installed along with three other printers. Similarly, as it was observed in the chamber study, printers’ startup on any given day was characterized by a sharp increase in particle number (PN) concentrations. Average measured PN concentrations during printing hours in PR (5.4 × 103 #/cm3) is similar to the one observed in chamber measurements (6.7 × 103 #/cm3). The ExDoM2 dosimetry model was further applied to calculate the deposition of particles in the human respiratory tract. More precisely, the increase in particle dose for an adult Caucasian male was 14.6- and 24.1-fold at printers’ startup, and 1.2- and 5.2-fold during printing in the PR and experimental chamber, respectively, compared to the exposure dose at background concentrations (BCs).

Υπηρεσίες

Στατιστικά