Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας εδαφικών υλικών για την κατασκευή έργων οδοποιίας

Papadakis Emmanouil

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/840E0EF0-D0D0-46D0-ACC6-7D97AFE4C4B8-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83151-
Γλώσσαel-
Μέγεθος96 Σελίδεςel
ΤίτλοςΠροσδιορισμός φέρουσας ικανότητας εδαφικών υλικών για την κατασκευή έργων οδοποιίαςel
ΤίτλοςSuitability of a soil formation for highway embankment constructionen
ΔημιουργόςPapadakis Emmanouilen
ΔημιουργόςΠαπαδακης Εμμανουηλel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Steiakakis Emmanouilen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Στειακακης Εμμανουηλel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Manoutsoglou Emmanouilen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Μανουτσογλου Εμμανουηλel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Exadaktylos Georgiosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Εξαδακτυλος Γεωργιοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Mineral Resources Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρωνel
ΠεριγραφήΔιπλωματική Εργασία el
ΠερίληψηΗ εργασία έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας εδάφους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή επιχώματος οδοποιίας στην περιοχή Γουβών Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (CBR) συμβάλουν στον καθορισμό του πάχους των στρώσεων και θεωρούνται απαραίτητα για την διασφάλιση της σωστής κατασκευής και της ευστάθειας ενός οδοστρώματος. Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία από τρεις θέσεις του έργου με σκοπό την εκτίμηση των γεωτεχνικών παραμέτρων και του CBR του γεωϋλικού σε καθορισμένες συνθήκες υγρασίας και πυκνότητας. Αρχικά, τα δείγματα αναλύθηκαν κοκκομετρικά, προσδιορίσθηκαν οι τιμές των ορίων Atterberg, ταυτοποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν κατά USCS και AASHTO και εκτιμήθηκε η βέλτιστη υγρασίας συμπύκνωσης. Ακολούθησαν οι δοκιμές προσδιορισμού του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας (CBR) σε καθορισμένες συνθήκες υγρασίας και πυκνότητας του γεωϋλικού. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με βάση τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 και τα γεωϋλικά χαρακτηρίσθηκαν ως προς την καταλληλότητά τους για την κατασκευή επιχωμάτων οδοποιίας.el
ΠερίληψηThe aim of the thesis is to determine the suitability of a geomaterial for construction of highway embankment in Gouves (Iraklion, Crete). The results of California Bearing Ratio (CBR) tests are used for the evaluation of subgrade strength and determination of pavement thickness and its component layers. Samples was taken from three project sites and laboratory tests were carried out on every sample for the determination of geotechnical parameters and CBR values (under specified moisture content and density). Initially, the particle size distribution analysis and the Atterberg limits values of the samples were determined. Following, the geomaterials were classified according USCS and AASHTO standards and the optimum moisture content was evaluated. Next California Bearing Ratio (CBR) tests were performed at specified moisture and density conditions. The results were evaluated according to Temporary National Technical Specifications (TNTS 02-07-01-00) and the geo-materials were characterized for their suitability for an embankment construction.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2019-09-13-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2019-
Θεματική ΚατηγορίαΕδαφομηχανικήel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΕμμανουήλ Παπαδάκης, "Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας εδαφικών υλικών για την κατασκευή έργων οδοποιίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019el
Βιβλιογραφική ΑναφοράEmmanouil Papadakis, "Suitability of a soil formation for highway embankment construction", Diploma Work, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά