Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός τρισδιάστατου κοιτασματολογικού μοντέλου και επέκταση υπαίθριας εκμετάλλευσης σε λατομείο στην Β. Ελλάδα.

Bacha Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D63482C5-8928-48C5-9D7E-36B7F608AB46
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Μπαχά, "Σχεδιασμός τρισδιάστατου κοιτασματολογικού μοντέλου και επέκταση υπαίθριας εκμετάλλευσης σε λατομείο στην Β. Ελλάδα.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83217
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός τρισδιάστατου κοιτασματολογικού μοντέλου για την επέκταση της υπαίθριας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου. Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στη γεωλογία και στη γεωτεκτονική εξέλιξη της περιοχής μελέτης . Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο των υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, στις διαφορετικές μεθόδους που υπάρχουν, αλλά και στην τεχνική ορολογία που συνδέεται με αυτές. Επίσης γίνεται λόγος για τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις μαρμάρου, καθώς και τα στάδια που πραγματοποιούνται για την εξόρυξη, τη φόρτωση και τη μεταφορά του. Στο τρίτο τμήμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναλύεται λεπτομερώς η σχεδιαστική διαδικασία δημιουργίας του κοιτασματολογικού μοντέλου από προ υπάρχουσες τομές. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η πραγματοποίηση εκ νέου σχεδιασμού για την επέκταση της εκμετάλλευσης. Επιπρόσθετα, έγινε ο προσδιορισμός άγνωστου κοιτασματολογικά τμήματος του λατομικού χώρου με την βοήθεια γεωτρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο λατομικό χώρο. Τέλος στο παράρτημα δίνονται διαφορετικές απεικονίσεις των σταδίων που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημιουργία του τελικού τρισδιάστατου κοιτασματολογικού μοντέλου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά