Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός υπόγειας εκμετάλλευσης σε λατομείο μαρμάρου βάσει πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων

Diamanti Foteini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3C9B3288-4EA4-407B-8917-CF6315868A6E
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φωτεινή Διαμάντη, "Σχεδιασμός υπόγειας εκμετάλλευσης σε λατομείο μαρμάρου βάσει πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83232
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετάται ο σχεδιασμός υπόγειας εκμετάλλευσης μαρμάρου με τη μέθοδο θαλάμων και στύλων με βάση τα αποτελέσματα γεωτρήσεων πυρηνοληψίας και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του μαρμάρου με στόχο την εξασφάλιση της ασφάλειας και της μέγιστης απολήψεως του κοιτάσματος. Για τον σχεδιασμό της εξόρυξης γίνεται χρήση σχεδιαστικών και λογισμικών προγραμμάτων όπως το AutoCAD™ και το FLAC3D™. Με τη βοήθεια των παραπάνω, γίνεται η προσομοίωση της συμπεριφοράς του πετρώματος κατά τα διάφορα στάδια της εξόρυξης , τα οποία έχουν οριστεί αρχικά.Τα δεδομένα των πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων στην περιοχή, χρησιμοποιήθηκαν ώστε να γίνει η επιλογή των ορίων της υπόγειας εκμετάλλευσης που θα αποδώσει τη μέγιστη απόληψη δολομιτικού μαρμάρου. Αυτό που καθόρισε την προχώρηση της εξόρυξης, ήταν η παρουσία ασβεστιτικού μαρμάρου στο λατομείο και το οποίο θεωρείται στείρο υλικό για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Έτσι, σχεδιάστηκε η επαφή ασβεστιτικού και δολομιτικού μαρμάρου, σύμφωνα με την οποία διαχωρίστηκε το κοίτασμα από το άγονο υλικό. Στη συνέχεια, διαμορφώθηκαν τα στάδια της εκμετάλλευσης, επιλέχθηκε η μέθοδος εξόρυξης του δολομιτικού μαρμάρου και καθορίστηκαν οι διαστάσεις των ογκομαρμάρων που θα εξορυχθούν καθώς και των στύλων υποστήριξης που εγκαταλείπονται στο κοίτασμα. Σε επόμενο στάδιο, κατασκευάστηκε μοντέλο στο οποίο δόθηκαν συγκεκριμένες μηχανικές ιδιότητες (μέτρο ελαστικότητας, λόγος Poisson, συνοχή, γωνία εσωτερικής τριβής, κλπ.) του πετρώματος. Σύμφωνα με τη θέση και τη γεωμετρία της επαφής που δημιουργήθηκε νωρίτερα, το μοντέλο χαρακτηρίστηκε σε περιοχές ασβεστιτικού και δολομιτικού μαρμάρου, έχοντας την αντίστοιχη πυκνότητα και τις αντίστοιχες μηχανικές ιδιότητες. Τέλος, η προσομοίωση της εξόρυξης πραγματοποιήθηκε αφότου τέθηκαν στο μοντέλο οι συνοριακές συνθήκες και η επιλογή του κριτηρίου Mohr – Coulomb ως κρίτηριο αστοχίας. Κατόπιν, μελετήθηκε η συμπεριφορά του πετρώματος με το πέρας της εξόρυξης και ειδικότερα η κατακόρυφη μετατόπιση που παρατηρήθηκε σε δεδομένα σημεία των τεσσάρων στύλων υποστήριξης. Συμπερασματικά, το μοντέλο της προσομοίωσης κατέδειξε ότι το σύστημα των υπογείων παραμένει ευσταθές μέχρι το πέρας της εκμετάλλευσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά