Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενσωματωμένο πραγματικού χρόνου σύστημα για ανίχνευση οπών σε δίχτυα ιχθυοκαλλιεργειών

Badogiannis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AD2CBAC0-71D0-4E6A-841C-72E9C64B4671
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Μπαδογιάννης, "Ενσωματωμένο πραγματικού χρόνου σύστημα για ανίχνευση οπών σε δίχτυα ιχθυοκαλλιεργειών ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83273
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τεχνικές επεξεργασίας εικόνας χρησιμοποιούνται συχνά στη βιομηχανία για τον ποιοτικό έλεγχο προϊόντων. Η πολυπλοκότητα τους καθιστά απαραίτητη την αναζήτηση μεθόδων επιτάχυνσης των τεχνικών αυτών σε hardware ώστε να είναι εφικτή η χρήση τους σε ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου με μικρή κατανάλωση ενέργειας.Ένα τέτοιο πρόβλημα μελετά η παρούσα διπλωματική, καθώς αναζητούνται τεχνικές οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανίχνευση οπών σε δίχτυα ιχθυοκαλλιεργειών. Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η σχεδίαση ενός ενσωματωμένου συστήματος πραγματικού χρόνου με χαμηλό χρόνο εκτέλεσης και κατανάλωση ενέργειας. Αφού μοντελοποιήθηκαν αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν Template Matching και Edge Detection σε Matlab, έγιναν πειράματα για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εφικτή η χρήση τους σε ένα τέτοιο πρόβλημα. Έπειτα υλοποιήθηκαν σε FPGA για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσο αφορά την κατανάλωση ενέργειας, την απαιτούμενη δέσμευση πόρων και το συνολικό χρόνο εκτέλεσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά