Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

Glykys Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B78FA83F-5338-4E6B-A207-99993CAA4F55
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Γλυκύς, "Βελτιστοποίηση παραγωγής και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83285
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών πλαισίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως δομικά υλικά σε ένα κτήριο. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε κτήρια με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πλαίσια, βρίσκοντας τον κατάλληλο συνδυασμό διαστασιολόγησης και βελτιστοποίησης της διαχείρισης ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας, προγραμματίζοντας χρονικά τις ηλεκτρικές συσκευές με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Ο αλγόριθμος της παρούσας εργασίας έχει τη δυνατότητα να προσομοιώσει και να βελτιστοποιήσει: α) φωτοβολταϊκό σύστημα διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο με δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, β) φωτοβολταϊκό σύστημα διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας και γ) πλήρως αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα χωρίς διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η καινοτομία σε σχέση με τις υπάρχουσες τεχνικές σχεδίασης είναι η εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού διαστασιολόγησης βρίσκοντας παράλληλα και τη βέλτιστη ώρα έναρξης λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών του κτηρίου. Αυτός ο συνδυασμός βελτιστοποίησης μπορεί να προσφέρει μέχρι και 10% μείωση του καθαρού κόστους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο κτήριο σε σχέση με τις υπάρχουσες τεχνικές σχεδιασμού φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά