Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση δυναμικά αναδιατασσόμενων φωτοβολταϊκών συστοιχιών για μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας φωτοβολταϊκών συστημάτων

Iskis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/706B7F26-D007-4841-A09C-F66627F63B37
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ισκής, "Σχεδίαση δυναμικά αναδιατασσόμενων φωτοβολταϊκών συστοιχιών για μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας φωτοβολταϊκών συστημάτων ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83292
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα συχνά αντιμετωπίζουν φαινόμενα μερικής σκίασης, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ενεργειακή τους απόδοση. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση δυναμικά αναδιατασσόμενων φωτοβολταϊκών συστοιχιών με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ισχύος. Η διαφορά από τις συμβατικές φωτοβολταϊκές συστοιχίες είναι η χρήση διακοπτών, με τους οποίους επιτυγχάνεται η αναδιάταξη των ηλεκτρικών συνδέσεων μεταξύ των φωτοβολταϊκών πλαισίων της συστοιχίας. Τα σήματα ελέγχου των διακοπτών παράγονται από τους αλγορίθμους αναδιάταξης που χρησιμοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας σχεδιάστηκε και προσομοιώθηκε σε περιβάλλον MΑTLAB/SIMULINK φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελούμενο από αναδιατασσόμενη φωτοβολταϊκή συστοιχία, μετατροπέα ισχύος και μονάδα ελέγχου για τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ισχύος (Maximum Power Point Tracking, MPPT) και την αναδιάταξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων στη συστοιχία με τρεις εναλλακτικούς αλγορίθμους αναδιάταξης. Η παραγωγή ενέργειας των αναδιατασσόμενων φωτοβολταϊκών συστοιχιών συγκρίθηκε σε διάφορες συνθήκες σκίασης με την παραγωγή ενέργειας που προκύπτει εφαρμόζοντας την τοπολογία Module-Integrated Converter, η οποία επίσης προσομοιώθηκε μέσω κατάλληλου μοντέλου που αναπτύχθηκε στο περιβάλλον MΑTLAB/SIMULINK.​​​​​​​

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά