Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρτογράφηση fMRI σε 3Δ πρότυπο άτλαντα για ταυτοποίηση ενεργοποίησης σε λειτουργικές περιοχές εγκεφάλου

Klados Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E8BA20BD-2FC5-49E5-932E-5B2C613A4A4E
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Κλάδος, "Χαρτογράφηση fMRI σε 3Δ πρότυπο άτλαντα για ταυτοποίηση ενεργοποίησης σε λειτουργικές περιοχές εγκεφάλου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83316
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου σε ασθενείς με κάποια εγκεφαλική βλάβη (εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλικό τραύμα, αφαίρεση ιστού νευροχειρουργικής επέμβασης) και τις επιπτώσεις τους στις γνωστικές, κινητικές και αισθητηριακές λειτουργίες. Στις μέρες μας είναι πλέον εδραιωμένο ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί ως δίκτυο. Για αυτό τα συμπτώματα που παρουσιάζονται σε ένα άτομο προκύπτουν ως συνδυασμός της επίδρασης της βλάβης σε μια εγκεφαλική περιοχή και της συνδεσιμότητας αυτής με άλλες υγιείς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη προγράμματος φιλικό προς το χρήστη, το οποίο θα αναζητεί τις λειτουργίες που σχετίζονται με κάποια δοθείσα περιοχή και τον τρόπο που εκείνες την επηρεάζουν. Επιπλέον, το λογισμικό θα επιχειρήσει την αναζήτηση των περιοχών που ενεργοποιούνται μαζί(συν-ενεργοποιούνται) με την δοθείσα περιοχή. Επίσης, θα παράσχει δύο διαφορετικούς τρόπους οπτικοποίησης των δεδομένων για καλύτερη παρατήρηση και κατανόηση. Έτσι, εγκεφαλικές περιοχές θα συνδεθούν με λειτουργικούς όρους και θα εκτιμηθούν πιθανές ελλείψεις στις ανθρώπινες λειτουργίες. Τέλος, οι εξαγόμενες πληροφορίες από κάποια συγκεκριμένη εγκεφαλική περιοχή, πιθανότατα να βοηθήσουν τους γιατρούς στην λήψη αποφάσεων σε περίπτωση χειρουργικής τομής. Πλέον, οι γιατροί με τη χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος θα προειδοποιούνται για πιθανές επιπτώσεις στις λειτουργίες του ασθενή μετά από χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά