Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αποδοτικοί παράλληλοι αλγόριθμοι για επεξεργασία τανυστών και υλοποίηση σε κατανεμημένα περιβάλλοντα

Kolomvakis Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3867AFDB-00B1-4B4A-9A71-A2965C218584
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Κολομβάκης, "Αποδοτικοί παράλληλοι αλγόριθμοι για επεξεργασία τανυστών και υλοποίηση σε κατανεμημένα περιβάλλοντα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83406
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι τανυστές είναι μαθηματικές δομές οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δημοφιλείς στα πεδία της επεξεργασίας σήματος και της μηχανικής μάθησης. Αυτό είναι λόγω της ικανότητάς τους να μπορούν να μοντελοποιούν τις σχέσεις και τις εξαρτήσεις μεταξύ πολλών αντικειμένων. Για ένα πλήρες data set, όπου δεν υπάρχουν στοιχεία που δεν μας είναι διαθέσιμα, οι αποσυνθέσεις τανυστών μας δίνουν την δυνατότητα να κάνουμε μοντελοποίηση των δεδομένων, ενώ κάποιες συγκεκριμένες αποσυνθέσεις μας δίνουν την δυνατότητα να πετύχουμε συμπίεση των δεδομένων. Για ένα data set στο οποίο λείπουν στοιχεία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποσυνθέσεις έτσι ώστε να συμπεράνουμε στοιχεία που λείπουν. Οι τανυστές ωστόσο πάσχουν από την “κατάρα της διαστατικότητας”. Ο αριθμός των στοιχείων ενός τανυστή αυξάνεται εκθετικά με την τάξη του, και ως αποτέλεσμα, υπάρχει η ανάγκη για την ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων που πραγματοποιούν τις αποσυνθέσεις.Σε αυτήν την εργασία, θα επικεντρωθούμε στην αποσύνθεση CP ή PARAFAC. Αρχικά αναφέρουμε κάποιες έννοιες από την γραμμική άλγεβρα, και στην συνέχεια αναφερόμαστε σε προβλήματα ελαχίστων τετραγώνων για πίνακες. Μετά από μία εισαγωγή στην άλγεβρα τανυστών, παρουσιάζουμε την αποσύνθεση PARAFAC. Το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι η επιτάχυνση ενός πολλαπλασιασμού πινάκων κατά την διάρκεια του αλγορίθμου αποσύνθεσης. Το γινόμενο είναι γνωστό στην βιβλιογραφία ως matricized—tensor Khatri—Rao product (MTTKRP) και αποτελεί το πιο απαιτητικό υπολογιστικά στάδιο του αλγορίθμου. Προς αυτό τον σκοπό, χρησιμοποιούμε μια δομή η οποία λέγεται dimension tree. Το δέντρο αποθηκεύει ποσότητες οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στον αλγόριθμο αποσύνθεσης, με σκοπό την επιτάχυνση του υπολογισμού του MTTKRP.Τέλος, περιγράφουμε μια παράλληλη υλοποίηση σε κατανεμημένο περιβάλλον αυτού του αλγορίθμου, και παρουσιάζουμε αποτελέσματα για διάφορους τανυστές, και για ένα εύρος επεξεργαστών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά