Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνόψεις σε ροές δεδομένων στο Apache Flink

Gkoutziouli Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CAC3E342-A0DE-4404-80B9-166D1F2378F0
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Γκουτζιούλη, "Συνόψεις σε ροές δεδομένων στο Apache Flink", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83503
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένας μεγάλος αριθμός εφαρμογών απαιτεί αλγορίθμους και δομές δεδομένων που επεξεργάζονται αποδοτικά σύνολα δεδομένων που απαρτίζονται από gigabytes σε terabytes μέχρι petabytes. Τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που παράγονται συνεχώς από διάφορες πηγές ονομάζονται Μεγάλα Δεδομένα. Τα Μεγάλα Δεδομένα είναι δεδομένα που περιέχουν τεράστια ποικιλία, φθάνουν σε αυξανόμενες ποσότητες και με μεγάλη ταχύτητα. Σήμερα, πολλές εφαρμογές λαμβάνουν δεδομένα σε συνεχείς ροές δεδομένων οι οποίες πρέπει να επεξεργάζονται αμέσως κατά την άφιξή τους. Έτσι, η χρήση δομών δεδομένων που ονομάζονται Συνόψεις, είναι απαραίτητη για τη διαχείριση πληθώρας δεδομένων, καθώς δεν είναι αποτελεσματική η μαζική διαχείριση τους. Οι συνόψεις συνοψίζουν το σύνολο δεδομένων και παρέχουν προσεγγιστικές απαντήσεις σε επερωτήματα. Μια από τις κύριες οικογένειες των συνόψεων είναι τα σκίτσα. Ένα σκίτσο μιας μεγάλης ποσότητας δεδομένων είναι μια μικρή δομή δεδομένων που μπορεί να υπολογίσει ή να προσεγγίσει ορισμένα χαρακτηριστικά των αρχικών δεδομένων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζουμε στους διάφορους αλγορίθμους ροών σκίτσων όπως το Bloom Filter, το Count-Min, το Flajolet-Martin και το AMS σκίτσο. Προτείνουμε μια παράλληλη υλοποίηση της εγγραφής επερωτήσεων των παραπάνω σκίτσων τα οποία θα ενημερώνονται καθώς φτάνουν όλο και περισσότερα δεδομένα, θα εισάγονται δυναμικά νέα στιγμιότυπα των παραπάνω σκίτσων κατά την εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο και θα υπολογίζονται διάφορες συναρτήσεις. Αυτές οι συναρτήσεις μπορούν να εκτιμήσουν το πλήθος των στοιχείων, την ποσότητα διακριτών στοιχείων ή να ενημερώσουν για την ύπαρξη ενός στοιχείου σε μία ροή. Για την υλοποίηση του παραπάνω εγχειρήματος, χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα Apache Flink. Το Flink είναι ένας κατανεμημένος συνεχούς ροής μηχανισμός με υψηλό ρυθμό επεξεργασίας δεδομένων, χαμηλό χρόνο καθυστέρησης και αντοχή σε υπολογιστικά σφάλματα σε οριοθετημένες ή και μη ροές δεδομένων. Αρχικά, παρουσιάζουμε το θεωρητικό υπόβαθρο των εφαρμοζόμενων αλγορίθμων και της κατανεμημένης πλατφόρμας. Στη συνέχεια, εξηγούμε την υλοποίηση του κώδικα καθώς χρησιμοποιούμε ως πηγή δεδομένων το Apache Kafka, τους μετασχηματισμούς της διεπαφής Datastream του Flink και τελικά, το χαρακτηριστικό Queryable State του Flink. Μέσω αυτής της μεθόδου, οι χρήστες ζητούν να μάθουν τις πιο ενημερωμένες τιμές των σκίτσων και επιπλέον αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή σε άλλες πλατφόρμες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά