Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνόψεις σε ροές δεδομένων στο Apache Flink

Gkoutziouli Dimitra

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/CAC3E342-A0DE-4404-80B9-166D1F2378F0-
ΑναγνωριστικόDiploma Thesis-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83503-
Γλώσσαen-
Μέγεθος44 pagesen
ΤίτλοςSynopses over streaming data at Apache Flinken
ΤίτλοςΣυνόψεις σε ροές δεδομένων στο Apache Flinkel
ΔημιουργόςGkoutziouli Dimitraen
ΔημιουργόςΓκουτζιουλη Δημητραel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Deligiannakis Antoniosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Δεληγιαννακης Αντωνιοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Samoladas Vasilisen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Σαμολαδας Βασιληςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Garofalakis Minosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Γαροφαλακης Μινωςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Electrical and Computer Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστώνel
ΠερίληψηA growing number of applications demand algorithms and data structures that enable the efficient processing of data sets with gigabytes to terabytes to petabytes. Massive amounts of information that are generated continuously from numerous types of sources are called Big Data. Big Data is data that contains greater variety arriving in increasing volumes and with ever-higher velocity. Nowadays, many applications receive data in a streaming fashion way that must be processed on the fly as it arrives. Thus, the use of data structures called Synopses, is essential for managing such massive data, as handling large data sets is not often efficient to work fully on them. Synopses summarize the data set and provide approximate responses to queries. One of the main families of synopses are sketches. A sketch of a large amount of data is a small data structure that is able to calculate or approximate certain characteristics of the original data. In this diploma thesis we focus on various streaming algorithms of sketches such as Bloom Filter, Count-Min, Flajolet-Martin and AMS sketches. We propose a parallel implementation of query registration of the above sketches to be updated as more data arrives, insert dynamically new instances of these sketches in real-time execution and compute several functions. These functions may estimate the cardinality of the elements, the amount of distinct elements, or inform about the existence of an element in a stream. In order to develop that, we used the Apache Flink framework. Flink is a distributed streaming engine with high-throughput, low-latency and fault-tolerant computations over unbounded and bounded data streams. First of all, we expound the theoretical background of the implemented algorithms and the distributed framework. Then, we explicate the implementation of the code as we use a Kafka connector, the transformations of Datastream API and finally the Queryable State feature of Flink. Through that method, users query the most up-to-date values of the sketches while other platforms can use this information as source. en
ΠερίληψηΈνας μεγάλος αριθμός εφαρμογών απαιτεί αλγορίθμους και δομές δεδομένων που επεξεργάζονται αποδοτικά σύνολα δεδομένων που απαρτίζονται από gigabytes σε terabytes μέχρι petabytes. Τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που παράγονται συνεχώς από διάφορες πηγές ονομάζονται Μεγάλα Δεδομένα. Τα Μεγάλα Δεδομένα είναι δεδομένα που περιέχουν τεράστια ποικιλία, φθάνουν σε αυξανόμενες ποσότητες και με μεγάλη ταχύτητα. Σήμερα, πολλές εφαρμογές λαμβάνουν δεδομένα σε συνεχείς ροές δεδομένων οι οποίες πρέπει να επεξεργάζονται αμέσως κατά την άφιξή τους. Έτσι, η χρήση δομών δεδομένων που ονομάζονται Συνόψεις, είναι απαραίτητη για τη διαχείριση πληθώρας δεδομένων, καθώς δεν είναι αποτελεσματική η μαζική διαχείριση τους. Οι συνόψεις συνοψίζουν το σύνολο δεδομένων και παρέχουν προσεγγιστικές απαντήσεις σε επερωτήματα. Μια από τις κύριες οικογένειες των συνόψεων είναι τα σκίτσα. Ένα σκίτσο μιας μεγάλης ποσότητας δεδομένων είναι μια μικρή δομή δεδομένων που μπορεί να υπολογίσει ή να προσεγγίσει ορισμένα χαρακτηριστικά των αρχικών δεδομένων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζουμε στους διάφορους αλγορίθμους ροών σκίτσων όπως το Bloom Filter, το Count-Min, το Flajolet-Martin και το AMS σκίτσο. Προτείνουμε μια παράλληλη υλοποίηση της εγγραφής επερωτήσεων των παραπάνω σκίτσων τα οποία θα ενημερώνονται καθώς φτάνουν όλο και περισσότερα δεδομένα, θα εισάγονται δυναμικά νέα στιγμιότυπα των παραπάνω σκίτσων κατά την εκτέλεση σε πραγματικό χρόνο και θα υπολογίζονται διάφορες συναρτήσεις. Αυτές οι συναρτήσεις μπορούν να εκτιμήσουν το πλήθος των στοιχείων, την ποσότητα διακριτών στοιχείων ή να ενημερώσουν για την ύπαρξη ενός στοιχείου σε μία ροή. Για την υλοποίηση του παραπάνω εγχειρήματος, χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα Apache Flink. Το Flink είναι ένας κατανεμημένος συνεχούς ροής μηχανισμός με υψηλό ρυθμό επεξεργασίας δεδομένων, χαμηλό χρόνο καθυστέρησης και αντοχή σε υπολογιστικά σφάλματα σε οριοθετημένες ή και μη ροές δεδομένων. Αρχικά, παρουσιάζουμε το θεωρητικό υπόβαθρο των εφαρμοζόμενων αλγορίθμων και της κατανεμημένης πλατφόρμας. Στη συνέχεια, εξηγούμε την υλοποίηση του κώδικα καθώς χρησιμοποιούμε ως πηγή δεδομένων το Apache Kafka, τους μετασχηματισμούς της διεπαφής Datastream του Flink και τελικά, το χαρακτηριστικό Queryable State του Flink. Μέσω αυτής της μεθόδου, οι χρήστες ζητούν να μάθουν τις πιο ενημερωμένες τιμές των σκίτσων και επιπλέον αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή σε άλλες πλατφόρμες.el
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2019-10-08-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2019-
Θεματική ΚατηγορίαApache Flinken
Θεματική ΚατηγορίαQuery registration en
Βιβλιογραφική ΑναφοράDimitra Gkoutziouli, "Synopses over streaming data at Apache Flink", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019en
Βιβλιογραφική ΑναφοράΔήμητρα Γκουτζιούλη, "Συνόψεις σε ροές δεδομένων στο Apache Flink", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά