Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Machine learning methods for the evaluation of biomolecular markers οf pancreatic cancer and its correlation with embryogenesis

Torakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/28FEB459-8ECE-4376-9A6D-F57211F82FB4
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Τοράκης, "Μέθοδοι μηχανικής μάθησης για την εκτίμηση μοριακών δεικτών του καρκίνου του παγκρέατος και συσχέτιση με εμβρυογένεση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83535
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι μια εξαιρετικά θανατηφόρα ασθένεια, που αντιπροσωπεύει πολλούς θανάτους κάθε χρόνο. Θεωρείται ως ένας από τους πιο επιθετικούς τύπους καρκίνου και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η έλλειψη έγκαιρης διάγνωσης. Ένας ασθενής διαγιγνώσκεται με καρκίνο του παγκρέατος μόνο σε προχωρημένα στάδια, όταν η πιθανότητα εμφάνισης μεταστάσεων είναι υψηλή. Δεν υπάρχει εδραιωμένη διαδικασία για τη διάγνωση ασθενών υψηλού κινδύνου, καθώς παραμένουν χωρίς συμπτώματα στα αρχικά στάδια του καρκίνου. Η χειρουργική εκτομή θεωρείται ως η μόνη δυνητικά θεραπευτική αγωγή και χορηγείται χημειοθεραπεία με γκεμσιταβίνη ή S-1, παράγωγο φθοροπυριμιδίνης από το στόμα μετά από χειρουργική επέμβαση. Ως εκ τούτου, οι ερευνητές επικεντρώνονται στη διαδικασία της δημιουργίας του, σε μοριακό επίπεδο. Υπάρχουν τέσσερα κύρια γονίδια οδηγοί για τον καρκίνο του παγκρέατος: KRAS, CDKN2A, TP53 και SMAD4. Η μετάλλαξη KRAS και οι αλλοιώσεις στο CDKN2A είναι πρώιμα γεγονότα στην παγκρεατική ογκογένεση. Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι υπάρχει συσχέτιση ορισμένων κρίσιμων σηματοδοτικών οδών που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της ογκογένεσης του καρκίνου του παγκρέατος με τη διαδικασία της εμβρυογένεσης. Ωστόσο, η έλλειψη μίας μελέτης που θα είναι σε θέση να εξάγει αυτά τα γονίδια που εμπλέκονται στις προτεινόμενες οδούς, τόσο στους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος όσο και στα δείγματα εμβρυογενέσεως είναι σημαντική. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης για την εύρεση των βιομοριακών δεικτών που έχουν υψηλή διαφοροποίηση τιμής έκφρασης σε ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος και τη συσχέτισή τους με τους δείκτες από την εμβρυογένεση. Έχοντας εξάγει αυτούς τους δείκτες, θα τους χρησιμοποιήσουμε ως δείκτες πρόβλεψης σε διαφορετικές μεθόδους μηχανικής μάθησης, για να προσπαθήσουμε να ταξινομήσουμε αν αναφέρονται σε ασθενή ή υγιή άτομα ...

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά