Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην απεικόνιση του υπεδάφους για την παρακολούθηση κατολισθήσεων σε περιοχή στις Βαυαρικές Άλπεις

Argyris Theodoros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DD9BBB85-F88D-422B-84E4-22412545A806
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεόδωρος Αργύρης, "Συμβολή της σεισμικής ανάκλασης στην απεικόνιση του υπεδάφους για την παρακολούθηση κατολισθήσεων σε περιοχή στις Βαυαρικές Άλπεις ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83564
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη διαχείριση συνθετικών δεδομένων σει-σμικής ανάκλασης για την παρακολούθηση κατολισθήσεων σε περιοχή των Βαυαρικών Άλπεων. Αρχικά, καταγράφεται αναλυτικά ο τρόπος και η διαδικασία δημιουργίας των συνθετικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόστηκε η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών με τη χρήση του περιβάλλοντος Matlab και σχετικών αλγορίθμων. Η όλη διαδικασία έλαβε χώρα στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στη συνέχεια, περιγράφεται η επεξεργασία των συνθετικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τη στατική διόρθωση των συνθετικών δεδομένων, τον υπολογισμό της μέσης τετραγωνικής ταχύτητας, τη σεισμική χωροθέτηση και τη σεισμική υπέρθεση (stacking). Για την επίτευξη βελτιωμένης αναπαράστασης της τομής σεισμικής υπέρθεσης έγινε χρήση του προγράμματος Transform. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε χωροθέτηση πριν την υπέρθεση, κατά την οποία χωρο-θετήθηκαν τα δεδομένα της κοινής πηγής, καθώς και κάθε πηγής μεμονωμένα, και κα-τόπιν προστέθηκαν τα χωροθετημένα στοιχεία από το σύνολο των πηγών, με στόχο τη διαμόρφωση της χωροθετημένης πλέον σεισμικής τομής. Στην διαδικασία της υπέρθεσης αθροίζονται όλα τα σεισμογράμματα, το οποίο συνεπάγεται την αύξηση του πλάτους των κυμάτων που ανακλώνται και επιπλέον την ενίσχυση του σήματος των σεισμικών ανακλάσεων. Από την επεξεργασία προέκυψε ότι η σεισμική ανάκλαση είναι κατάλληλη μέθοδος για την απεικόνιση της ζώνης ολίσθησης. Η απεικόνιση των στρωμάτων είναι περιορισμένη λόγω μικρού αριθμού πηγών. Για την καλύτερη απεικόνιση των ανακλαστήρων, προτείνεται η αύξηση τους πλήθους των σεισμικών πηγών από έξι τουλάχιστον σε είκοσι. Επιπλέον, κρίνεται κατάλληλο να επαναληφθεί η διαδικασία της στατικής διόρθωσης χρησιμοποιώντας μοντέλο δύο στρωμάτων για τον ακριβέστερο υπολογισμό της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά