Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στατιστική μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης επάκτιων κυματικών συσκευών σε λιμάνια του Αιγαίου Πελάγους

Tziviloglou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4C700285-6D0A-4607-AE0F-6440B83C1AFF
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Τζιβίλογλου, "Στατιστική μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης επάκτιων κυματικών συσκευών σε λιμάνια του Αιγαίου Πελάγους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83569
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατανάλωση ενέργειας. Η αύξηση του πληθυσμού και η άνοδος του βιοτικού επίπεδου, οδηγούν στην ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι η ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως από τις συμβατικές πηγές ενέργειας που οδηγούνται σε εξάντληση. Στο πλαίσιο αυτού του «ενεργειακού προβλήματος» που ανακύπτει, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ενσωμάτωσή τους στην ενεργειακή αγορά με την εμπορική εκμετάλλευσή τους καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με μια νέα και όχι τόσο ευρέως διαδεδομένη κυρίως στην χώρα μας, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με σημαντικές προοπτικές εκμετάλλευσης στο άμεσο μέλλον. Πρόκειται για την ενέργεια που παρέχεται από την θάλασσα. Το δυναμικό της ενέργειας του θαλάσσιου κυματισμού μπορεί να έχει αξιοσημείωτη συνεισφορά στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Παρ’ ότι οι μηχανές κυματικής ενέργειας σχεδιάζονται και δοκιμάζονται εδώ και τρεις δεκαετίες, δεν έχουν φτάσει σε ώριμη εμπορική μορφή, όπως συμβαίνει με τεχνολογίες που εκμεταλλεύονται άλλες μορφές ΑΠΕ. Επίσης, καμία από τις τεχνολογίες που δοκιμάζονται δεν έχει αποδειχθεί ως η βέλτιστη τεχνολογία και για τον λόγο αυτό υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την προώθηση νέων ιδεών. Στην παρούσα λοιπόν εργασία, αρχικά γίνεται μια ανασκόπηση του θεωρητικού υποβάθρου σχετικά με τη ενέργεια και πιο συγκεκριμένα την κυματική ενέργεια, την προέλευση και την δημιουργία των θαλάσσιων κυματισμών, καθώς και με τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης αυτής της ενέργειας. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας, η ιστορική τους εξέλιξη , αλλά και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους και την τοποθεσία εγκατάστασής τους. Έπειτα στην 3η ενότητα, περιγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση του κυματικού δυναμικού στις Ελληνικές θάλασσες και συγκεκριμένα στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Από την ανάλυση αυτών των δεδομένων επιλέχθηκαν ορισμένες νησιωτικές περιοχές, έξω από την λιμενική περιοχή των οποίο εμφανίζονται υψηλές τιμές κυματικού δυναμικού. Στην συνέχεια, στην 5η ενότητα, γίνεται σύγκριση των επιμέρους πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε περίπτωσης, καταλήγοντας στην πρόταση μιας περιοχής που θα θεωρείται κατάλληλη, για την εγκατάσταση της τεχνολογίας. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων εγκατάστασης επάκτιας κατασκευής κυματικής ενέργειας ενσωματωμένη σε κυματοθραύστη σε λιμάνι νησιού του Αιγαίου Πελάγους, με σκοπό την αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας για την τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του νησιού. Η μελέτη κατέληξε στις εξής προτάσεις:• Πρόταση για εγκατάσταση επάκτιας κυματικής κατασκευής Παλλόμενης Στήλης Ύδατος, ενσωματωμένη σε κυματοθραύστη.• Λαμβάνοντας υπόψη το κυματικό δυναμικό των νησιών του Αιγαίου και άλλα κριτήρια σχετικά με τον κυματοθραύστη που βρίσκεται στο κάθε λιμάνι που μελετήθηκε, καταλληλότερο νησί για την εγκατάσταση της παραπάνω κατασκευής είναι η Κρήτη και πιο συγκεκριμένα το λιμάνι του Πλατανιά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά