Institutional Repository
Technical University of Crete
EN  |  EL

Search

Browse

My Space

Statistical analysis of the feasibility of installing shoreline wave energy devices at Aegean Sea Ports

Tziviloglou Maria

Simple record


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/4C700285-6D0A-4607-AE0F-6440B83C1AFF-
Languageel-
Extent94 σελίδεςel
TitleΣτατιστική μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης επάκτιων κυματικών συσκευών σε λιμάνια του Αιγαίου Πελάγουςel
TitleStatistical analysis of the feasibility of installing shoreline wave energy devices at Aegean Sea Portsen
CreatorTziviloglou Mariaen
CreatorΤζιβιλογλου Μαριαel
Contributor [Thesis Supervisor]Daras Tryfonasen
Contributor [Thesis Supervisor]Δαρας Τρυφωναςel
Contributor [Committee Member]Kolokotsa Dionysiaen
Contributor [Committee Member]Κολοκοτσα Διονυσιαel
Contributor [Committee Member]Soukissian Takvor en
Contributor [Committee Member]Σουκισσιάν Τακβόρel
PublisherΠολυτεχνείο Κρήτηςel
PublisherTechnical University of Creteen
Academic UnitTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Academic UnitΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
Content Summary Η ανάπτυξη της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατανάλωση ενέργειας. Η αύξηση του πληθυσμού και η άνοδος του βιοτικού επίπεδου, οδηγούν στην ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι η ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως από τις συμβατικές πηγές ενέργειας που οδηγούνται σε εξάντληση. Στο πλαίσιο αυτού του «ενεργειακού προβλήματος» που ανακύπτει, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ενσωμάτωσή τους στην ενεργειακή αγορά με την εμπορική εκμετάλλευσή τους καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ. Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με μια νέα και όχι τόσο ευρέως διαδεδομένη κυρίως στην χώρα μας, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με σημαντικές προοπτικές εκμετάλλευσης στο άμεσο μέλλον. Πρόκειται για την ενέργεια που παρέχεται από την θάλασσα. Το δυναμικό της ενέργειας του θαλάσσιου κυματισμού μπορεί να έχει αξιοσημείωτη συνεισφορά στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ). Παρ’ ότι οι μηχανές κυματικής ενέργειας σχεδιάζονται και δοκιμάζονται εδώ και τρεις δεκαετίες, δεν έχουν φτάσει σε ώριμη εμπορική μορφή, όπως συμβαίνει με τεχνολογίες που εκμεταλλεύονται άλλες μορφές ΑΠΕ. Επίσης, καμία από τις τεχνολογίες που δοκιμάζονται δεν έχει αποδειχθεί ως η βέλτιστη τεχνολογία και για τον λόγο αυτό υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την προώθηση νέων ιδεών. Στην παρούσα λοιπόν εργασία, αρχικά γίνεται μια ανασκόπηση του θεωρητικού υποβάθρου σχετικά με τη ενέργεια και πιο συγκεκριμένα την κυματική ενέργεια, την προέλευση και την δημιουργία των θαλάσσιων κυματισμών, καθώς και με τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης αυτής της ενέργειας. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας, η ιστορική τους εξέλιξη , αλλά και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους και την τοποθεσία εγκατάστασής τους. Έπειτα στην 3η ενότητα, περιγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση του κυματικού δυναμικού στις Ελληνικές θάλασσες και συγκεκριμένα στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Από την ανάλυση αυτών των δεδομένων επιλέχθηκαν ορισμένες νησιωτικές περιοχές, έξω από την λιμενική περιοχή των οποίο εμφανίζονται υψηλές τιμές κυματικού δυναμικού. Στην συνέχεια, στην 5η ενότητα, γίνεται σύγκριση των επιμέρους πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της κάθε περίπτωσης, καταλήγοντας στην πρόταση μιας περιοχής που θα θεωρείται κατάλληλη, για την εγκατάσταση της τεχνολογίας. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων εγκατάστασης επάκτιας κατασκευής κυματικής ενέργειας ενσωματωμένη σε κυματοθραύστη σε λιμάνι νησιού του Αιγαίου Πελάγους, με σκοπό την αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας για την τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες του νησιού. Η μελέτη κατέληξε στις εξής προτάσεις: • Πρόταση για εγκατάσταση επάκτιας κυματικής κατασκευής Παλλόμενης Στήλης Ύδατος, ενσωματωμένη σε κυματοθραύστη. • Λαμβάνοντας υπόψη το κυματικό δυναμικό των νησιών του Αιγαίου και άλλα κριτήρια σχετικά με τον κυματοθραύστη που βρίσκεται στο κάθε λιμάνι που μελετήθηκε, καταλληλότερο νησί για την εγκατάσταση της παραπάνω κατασκευής είναι η Κρήτη και πιο συγκεκριμένα το λιμάνι του Πλατανιά. el
Content SummaryThe development of human activity is inextricably linked to energy consumption. Population growth and rising living standards lead to a rapid increase in global energy consumption. Satisfying energy needs cannot be fully met by conventional sources of depletion. In the context of this emerging 'energy problem', the exploitation of renewable energy sources and their integration into the energy market by commercial exploitation is becoming more necessary than ever. This thesis deals with a new and less widely used renewable energy source in Greece, with significant prospects for exploitation in the near future. This is the energy provided by the sea. The energy potential of marine ripple can have a significant contribution to the production of renewable energy. Although wave power engines have been designed and tested for three decades, they have not reached commercial form, as is the case with technologies utilizing other forms of renewables. Also, none of the technologies being tested have proven to be the dominant technology and therefore there is room for promoting new ideas. In the present thesis, therefore, first there is an overview of the theoretical background on energy and specifically on wave energy, the origin and creation of waves, as well as the main advantages and disadvantages of using this energy. Reference is made to the technologies of wave energy exploitation, their historical evolution, as well as the categories in which they are distinguished according to their mode of operation and location. Then, in the third section, the necessary data for the estimation of wave potential in the Greek seas and in particular the islands of the Aegean are described. The analysis of these data reveals some areas outside of the Aegean islands’ ports where high dynamic values ​​are present. In section 5, after comparing the individual advantages and disadvantages of each case, it is concluded to propose an area considered appropriate for the technology installation. The purpose of this thesis is to explore the potential of installing surface energy for the construction of wave energy embedded in a wind farm at a port in the Aegean Sea, with the aim of harnessing the energy to supply electricity to the island. The study concluded: Proposal for installation of offshore Wave Water Pillar construction incorporated on a breakwater. Taking into account the wave dynamics of the Aegean islands and other criteria regarding the decline in each of the ports examined, the most appropriate island for installation is Crete and more specifically the port of Platanias. en
Type of ItemΔιπλωματική Εργασίαel
Type of ItemDiploma Worken
Licensehttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Date of Item2019-10-09-
Date of Publication2019-
SubjectWave energyen
SubjectΚυματική ενέργειαel
SubjectΚυματική ενέργεια--Τεχνολογίες εκμετάλλευσηςel
SubjectΚυματική ενέργεια--Τεχνολογίες el
SubjectCoastal wave energyen
SubjectΠαράκτια κυματική ενέργειαel
SubjectWater pulse technologyen
SubjectΠαλλόμενη στήλη ύδατοςel
SubjectΚυματοθραύστηςel
SubjectΛιμάνια στο Αιγαίο Πέλαγοςel
SubjectAegean Seaen
SubjectΑιγαίο Πέλαγοςel
SubjectRenewable energyen
SubjectΑνανεώσιμη ενέργειαel
Bibliographic CitationΜαρία Τζιβίλογλου, "Στατιστική μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης επάκτιων κυματικών συσκευών σε λιμάνια του Αιγαίου Πελάγους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019el
Bibliographic CitationMaria Tziviloglou, "Statistical analysis of the feasibility of installing shoreline wave energy devices at Aegean Sea Ports", Diploma Work, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019en

Available Files

Services

Statistics