Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπολογισμός της συγκέντρωσης αέριων ρύπων και επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία από εκπομπές πλοίων στο λιμάνι της Σούδας

Liakata Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/920BCE4E-5A00-4AEB-9E47-86106707736E
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Λιακατά, "Υπολογισμός της συγκέντρωσης αέριων ρύπων και επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία από εκπομπές πλοίων στο λιμάνι της Σούδας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83573
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει να προβληματίζει έντονα καθώς φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, και δεν περιορίζεται πλέον γεωγραφικά, αλλά επηρεάζει συνολικά όλη την υφήλιο.Φυσικά το πρόβλημα της ρύπανσης έχει αναδειχθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά η αρχή έχει γίνει εδώ και αρκετές δεκαετίες με τη βιομηχανική επανάσταση να αποτελεί σταθμό στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Σήμερα με την υπογραφή διαφόρων πρωτοκόλλων, την ίδρυση περιβαλλοντικών οργανισμών αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα, γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής και αντιμετώπισης του παγκόσμιου αυτού φαινομένου.Η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία έχει μεγάλη σημασία για την οικονομική δραστηριότητα πολλών χωρών, καθώς το 80% του εμπορίου κατ 'όγκο, διεξάγεται μέσω θαλάσσιων μεταφορών.Στη συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκαν οι εργασίες που πραγματοποιούνται κατά την παραμονή των πλοίων στο αγκυροβόλιο όπου τα πλοία λειτουργούν είτε ως ξενοδοχείο (hoteling) είτε στην περίπτωση των επιβατηγών όπου απλά περιμένουν για το επόμενο απόπλου τους. Στη φάση αυτή τα πλοία παράγουν ηλεκτρισμό χρησιμοποιώντας τις δικές τους βοηθητικές μηχανές οι οποίες δημιουργούν θόρυβο και εκπέμπουν ρύπους. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία πρόσθετη πηγή ρύπανσης στα λιμάνια με σημαντικούς κινδύνους για την υγεία στις κοντινές κοινότητες. Συγκεκριμένα, η παρούσα διπλωματική εξετάζει τα επίπεδα συγκεντρώσεων των εκπεμπόμενων ρύπων PM10 , SO2 ,NOx και CO στην περιοχή της Σούδας από πλοία τα οποία σταθμεύουν στο λιμάνι της Σούδας για το έτος 2018. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ISC3 το οποίο ήταν προσβάσιμο μέσω της EPA (Environmental Protection Agency). Επίσης χρησιμοποιήθηκαν δυο προγράμματα Marplot και Aloha που παρεχόταν δωρεάν από την EPA, για την απεικόνιση της διασποράς των παραπάνω ρύπων στην περιοχή της Σούδας. Επί προσθέτως, έγινε ποσοτικός υπολογισμός για τα επίπεδα των εκπεμπόμενων ρύπων PM2,5, SO2 και ,NOx ,τα οποία υπολογίστηκαν με μαθηματικό τρόπο χρησιμοποιώντας εξισώσεις. Τέλος, γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία μετά από χρόνια έκθεση σε PM χρησιμοποιώντας το μοντέλο ExDom2.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μοντέλου ISC3 παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις PM10 (34,86 μg/m3 ), χωρίς όμως να υπερβαίνουν το νομοθετικό όριο (50 μg/m3 ). Επίσης, παρατηρήθηκαν συγκεντρώσεις σε φυσιολογικά επίπεδα αυτών των CO (30,12 μg/m3 ), NOx (45,63 μg/m3) και SO2 (28,68 μg/m3 ) με νομοθετικά όρια 10 mg/m3 , 200 μg/m3 και 125 μg/m3 αντίστοιχα, το οποίο είναι πολύ θετικό για την γύρω περιοχή και τους κατοίκους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά