Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επαναχρησιμοποίηση νερού στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές

Pavlidou Rompina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/33826532-D118-4B8C-9A8C-3D3BC215975D
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ρομπίνα Παυλίδου, "Επαναχρησιμοποίηση νερού στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83576
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υπάρχουσα κατάσταση της Κύπρου που αφορά την επαναχρησιμοποίηση νερού και οι προοπτικές που υπάρχουν στο μέλλον. Σκοπός της επαναχρησιμοποίησης είναι η παραγωγή σταθερών ποσοτήτων νερού ανεξάρτητα από το πρόβλημα της λειψυδρίας, λόγω της ξηρασίας από την συνεχή ανομβρία, της ρύπανσης υδάτων και της ακαταλόγιστης χρήσης του νερού από τον άνθρωπο. Στην εργασία παρουσιάζεται η σημασία της επαναχρησιμοποίησης νερού και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει σε μια χώρα με ελλειμματικό ισοζύγιο νερού. Το επαναχρησιμοποιημένο νερό μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών του νησιού και να χρησιμοποιηθεί για διάφορες εφαρμογές, όπως σε αστική χρήση για πότισμα κήπων, για άρδευση γεωργικών περιοχών, για βιομηχανική χρήση, για εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων κλπ. Για να επιτευχθεί η επαναχρησιμοποίηση νερού προηγείται η πρωτοβάθμια επεξεργασία για απομάκρυνση στερεών ως πρωτοβάθμια ιλύ και δευτεροβάθμια επεξεργασία για απομάκρυνση οργανικού φορτίου. Ακολουθεί τριτοβάθμια επεξεργασία για απομάκρυνση θρεπτικών στοιχείων και απολύμανση για την χρήση του νερού σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που βασίζεται στην μείωση ρύπανσης των υδάτων. Η επαναχρησιμοποίηση νερού καλύπτει το 80% των αναγκών του νησιού. Συμπεριλαμβάνει κυρίως την αφαλάτωση θαλασσινού νερού, με δυναμικότητα 220.000 m3/day, ενώ μελλοντικά θα φτάσει τα 255.000 m3/day και την επεξεργασία λυμάτων από την οποία παράγονται 63.000.000 m3/year και μέχρι το 2025 προβλέπεται να φτάσουν τα 82.000.000 m3/year. Επίσης, για την αύξηση παραγωγής και χρήσης ανακτώμενου νερού προτείνεται ο σχεδιασμός περισσότερων αποκεντρωμένων συστημάτων και η ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας των λυμάτων, για την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφαλή χρήση νερού. Ακόμα, συνιστάται η μείωση της τιμής του νερού που ανακτάται.Συμπερασματικά, η επαναχρησιμοποίηση νερού προσφέρει πολλά οφέλη τόσο στο περιβάλλον όσο και στην κοινωνία της Κύπρου και με την πάροδο των χρόνων, χάρη στη σωστή ενημέρωση και επιβεβαίωση του καταναλωτή για την ασφαλή χρήση του αυξάνεται η αποδοχή και η κάλυψη σημαντικών αναγκών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά