Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επαναχρησιμοποίηση νερού στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές

Pavlidou Rompina

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/33826532-D118-4B8C-9A8C-3D3BC215975D-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83576-
Γλώσσαel-
Μέγεθος95 σελίδεςel
ΤίτλοςΕπαναχρησιμοποίηση νερού στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικέςel
ΤίτλοςWater reuse in Cyprus: Present status and prospects en
ΔημιουργόςPavlidou Rompinaen
ΔημιουργόςΠαυλιδου Ρομπιναel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Gikas Petrosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Γκικας Πετροςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Kalogerakis Nikosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Καλογερακης Νικοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Chrysikopoulos Constantinosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Χρυσικοπουλος Κωνσταντινοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΤο θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υπάρχουσα κατάσταση της Κύπρου που αφορά την επαναχρησιμοποίηση νερού και οι προοπτικές που υπάρχουν στο μέλλον. Σκοπός της επαναχρησιμοποίησης είναι η παραγωγή σταθερών ποσοτήτων νερού ανεξάρτητα από το πρόβλημα της λειψυδρίας, λόγω της ξηρασίας από την συνεχή ανομβρία, της ρύπανσης υδάτων και της ακαταλόγιστης χρήσης του νερού από τον άνθρωπο. Στην εργασία παρουσιάζεται η σημασία της επαναχρησιμοποίησης νερού και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει σε μια χώρα με ελλειμματικό ισοζύγιο νερού. Το επαναχρησιμοποιημένο νερό μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών του νησιού και να χρησιμοποιηθεί για διάφορες εφαρμογές, όπως σε αστική χρήση για πότισμα κήπων, για άρδευση γεωργικών περιοχών, για βιομηχανική χρήση, για εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων κλπ. Για να επιτευχθεί η επαναχρησιμοποίηση νερού προηγείται η πρωτοβάθμια επεξεργασία για απομάκρυνση στερεών ως πρωτοβάθμια ιλύ και δευτεροβάθμια επεξεργασία για απομάκρυνση οργανικού φορτίου. Ακολουθεί τριτοβάθμια επεξεργασία για απομάκρυνση θρεπτικών στοιχείων και απολύμανση για την χρήση του νερού σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που βασίζεται στην μείωση ρύπανσης των υδάτων. Η επαναχρησιμοποίηση νερού καλύπτει το 80% των αναγκών του νησιού. Συμπεριλαμβάνει κυρίως την αφαλάτωση θαλασσινού νερού, με δυναμικότητα 220.000 m3/day, ενώ μελλοντικά θα φτάσει τα 255.000 m3/day και την επεξεργασία λυμάτων από την οποία παράγονται 63.000.000 m3/year και μέχρι το 2025 προβλέπεται να φτάσουν τα 82.000.000 m3/year. Επίσης, για την αύξηση παραγωγής και χρήσης ανακτώμενου νερού προτείνεται ο σχεδιασμός περισσότερων αποκεντρωμένων συστημάτων και η ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας των λυμάτων, για την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφαλή χρήση νερού. Ακόμα, συνιστάται η μείωση της τιμής του νερού που ανακτάται. Συμπερασματικά, η επαναχρησιμοποίηση νερού προσφέρει πολλά οφέλη τόσο στο περιβάλλον όσο και στην κοινωνία της Κύπρου και με την πάροδο των χρόνων, χάρη στη σωστή ενημέρωση και επιβεβαίωση του καταναλωτή για την ασφαλή χρήση του αυξάνεται η αποδοχή και η κάλυψη σημαντικών αναγκών. el
ΠερίληψηThe subject of this dissertation thesis is the current situation in Cyprus regarding the reuse of water and the prospects for the future. The purpose of water reuse is the production of stable quantities of water regardless of the problem of water scarcity due to drought from continuous droughts, water pollution, and the uncontrolled use of humans. This work presents the importance of water reuse and the advantages it offers in a country with deficit water balance. Reusable water can cover a large part of the island's needs and can be used in urban use for garden watering, for irrigation of agricultural areas, for industrial use, for the enrichment of underground aquifers etc. In order to achieve water reuse, preceded primary processing for the removal of solids as primary sludge and secondary processing for removal biological cargo. Follows tertiary processing for removal of chemicals and organic substances and disinfection for the use of water according with the legislative framework based on the reduction of water pollution. Water reuse covers 80% of the island's needs. Μainly includes the desalination of seawater, with capacity of 220,000 m3/day, while in the future it will reach 255,000 m3/day and wastewater processing from which produced 63 million m3/year and until 2025 is projected to reach 82 million m3/year. Also, for increase of the production and use of recovered water is proposed to design more decentralized systems and the development of wastewater quality control mechanisms for the correct operation of facilities and the safe use of water. Also recommended the reduction in the price of water recovered. In conclusion, water reuse offers many benefits both to the environment and to the quality of life of the people Cyprus and over time, due to the correct information and confirmation of the consumer for the safe use, the acceptance and coverage of important needs is increasing.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2019-10-09-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2019-
Θεματική ΚατηγορίαΕπαναχρησιμοποίηση νερούel
Θεματική ΚατηγορίαΚύπροςel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΡομπίνα Παυλίδου, "Επαναχρησιμοποίηση νερού στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019el
Βιβλιογραφική ΑναφοράRompina Pavlidou, "Water reuse in Cyprus: Present status and prospects ", Diploma Work, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά