Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βελτιστοποίηση θερμικής συμπεριφοράς και ενεργειακής απόδοσης φωτοβολταϊκού πλαισίου με τη χρήση υλικών αλλαγής φάσης

Dialyna Evangelia

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/E65E5210-0D70-48C3-B1E9-A17463072B36-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83596-
Γλώσσαel-
Μέγεθος135 σελίδεςel
ΤίτλοςΒελτιστοποίηση θερμικής συμπεριφοράς και ενεργειακής απόδοσης φωτοβολταϊκού πλαισίου με τη χρήση υλικών αλλαγής φάσης el
ΤίτλοςOptimization of the thermal behavior and energy efficiency of photovoltaic panel with the use of phase change materialsen
ΔημιουργόςDialyna Evangeliaen
ΔημιουργόςΔιαλυνα Ευαγγελιαel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Tsoutsos Theocharisen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Τσουτσος Θεοχαρηςel
Συντελεστής [Βοηθός Εργαστηρίου]Savvakis Nikolaosen
Συντελεστής [Βοηθός Εργαστηρίου]Σαββακης Νικολαοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Mandalaki Mariaen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Μανδαλακη Μαριαel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Lazaridis Michailen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Λαζαριδης Μιχαηλel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΗ θερμοκρασία λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πλαισίου είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν τη παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει την ενεργειακή απόδοση του φωτοβολταϊκού, κρίνεται λοιπόν σημαντική η εύρεση μεθόδων ελέγχου της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του. Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η παθητική ψύξη φωτοβολταϊκών πλαισίων με τη χρήση υλικών αλλαγής φάσης. Ειδικότερα, εξετάστηκε η θερμική συμπεριφορά και η ενεργειακή απόδοση τεσσάρων όμοιων φωτοβολταϊκών πλαισίων. Στην οπίσθια επιφάνεια των τριών φωτοβολταϊκών ενσωματώθηκαν ειδικά δοχεία, τα οποία πληρώθηκαν με υλικά αλλαγής φάσης, ενώ το τέταρτο φωτοβολταϊκό αποτέλεσε το πλαίσιο αναφοράς. Τα μελετώμενα φωτοβολταϊκά είχαν ονομαστική ισχύ 10W και σε κάθε ένα ενσωματώθηκε διαφορετικό υλικό αλλαγής φάσης. Τα υλικά αλλαγής φάσης, τα οποία διερευνήθηκαν ήταν τα PCM RT 27, PCM RT 31 και PCM RT 35 HC της Rubitherm, με θερμοκρασία τήξης 27°Ϲ, 31°Ϲ και 35°Ϲ, αντίστοιχα. Τα φωτοβολταϊκά μελετήθηκαν σε πραγματικές περιβαλλοντικές συνθήκες για χρονικό διάστημα έξι μηνών (Φεβρουάριος 2019 - Ιούλιος 2019). Συνολικά, διεξήχθησαν πενήντα ημερήσιες μετρήσεις, κατά τις οποίες καταγράφηκαν δεδομένα τάσης και έντασης ρεύματος, πυκνότητας ηλιακής ισχύος, θερμοκρασίες λειτουργίας οπίσθιας και εμπρόσθιας επιφάνειας των πλαισίων. Με κατάλληλη επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων προσδιορίστηκε η ημερήσια ενεργειακή παραγωγή και η μέση απόδοση των φωτοβολταϊκών κάθε εξεταζόμενης μέρας. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε σύγκριση των θερμοκρασιών λειτουργίας και της ενεργειακής απόδοσης μεταξύ του φωτοβολταϊκού πλαισίου αναφοράς και των φωτοβολταϊκών που είχαν ενσωματωθεί τα υλικά αλλαγής φάσης. Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, έδειξαν ότι το φωτοβολταϊκό πλαίσιο με το PCM RT 27, είχε τη βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά, παρουσιάζοντας αύξηση κατά μέσο όρο 2.5% στην ενεργειακή του παραγωγή σε σχέση με το πλαίσιο αναφοράς. Η αντίστοιχη αύξηση που επιτεύχθηκε για το φωτοβολταϊκό με το PCM RT 31 ήταν 1.2%, ενώ το πλαίσιο με το PCM RT 35 δε σημείωσε βελτίωση και το 64% των πειραματικών μετρήσεων είχε τη μικρότερη ενεργειακή παραγωγή. el
ΠερίληψηThe operating temperature of the photovoltaic panel is one of the most crucial factors that determine the amount of produced electricity. An increase of the temperature reduces the electric output of the panel, so it is significant to develop methods of controlling the temperature of the surface. The aim of this particular thesis was to study the passive cooling of photovoltaic panels using phase change materials. In particular, the thermal behavior and the electrical efficiency of four identical panels were examined. Special containers were installed on the rear and of three of the panels and were filled with phase change materials, whereas the fourth panel was used as a reference photovoltaic panel. All studied panels had a nominal wattage of 10W and on each on, a different phase change material was attached. The materials that were studied were PCM RT 27, PCM RT 31, PCM RT 35 HC of Rubitherm, with melting points of 27°Ϲ, 31°Ϲ and 35°Ϲ respectively. The photovoltaic panels were studied in real environmental conditions for six months (February 2019 – July 2019). In total, 50 daily measurements were conducted in which voltage, amperage, density of solar power, rear and frontal surface temperature was recorded. With appropriate processing of the experimental data, the daily power production and the average daily efficiency of the panels was calculated. Next, the operating temperature and the energy efficiency of the reference panel were compared with the ones of the three panels with phase change materials. The results indicated that the photovoltaic panel with PCM RT 27, had the optimal energy behavior, showing an increase of 0.34% on average at its efficiency compared to the reference photovoltaic panel. The respective increase for the PCM RT 31 panel was 0.12%, while the PCM RT 35 did not achieve an increase and had the worst efficiency in 64% of the experimental tests en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2019-10-10-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2019-
Θεματική ΚατηγορίαPCMen
Θεματική ΚατηγορίαΒελτιστοποίηση φωτοβολταϊκών πλαισίωνel
Θεματική ΚατηγορίαΨύξη φωτοβολταϊκών πλαισίωνel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΕυαγγελία Διαλυνά, "Βελτιστοποίηση θερμικής συμπεριφοράς και ενεργειακής απόδοσης φωτοβολταϊκού πλαισίου με τη χρήση υλικών αλλαγής φάσης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019el
Βιβλιογραφική ΑναφοράEvangelia Dialyna, "Optimization of the thermal behavior and energy efficiency of photovoltaic panel with the use of phase change materials", Diploma Work, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά