Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας σε κτίρια – Έξυπνα δίκτυα

Fytraki Evangelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ADF1DBAF-6D00-4AE9-B13A-5FB9FE4FC397
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία Φυτράκη, "Εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας σε κτίρια – Έξυπνα δίκτυα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83601
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή αντικείμενο μελέτης αποτελεί η εξαγωγή αποτελεσμάτων που αντικατοπτρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που επιφέρει ένα κτίριο καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του. Γίνεται επίσης αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών και συγκεκριμένα στον εντοπισμό τμημάτων του κτιρίου που πιθανολογείται ότι συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό στην δημιουργία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών. Στόχος είναι η αντικατάσταση υλικών των τμημάτων που συνεισφέρουν περισσότερο στη δημιουργία επιπτώσεων, με σκοπό, την εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού υλικών της κτιριακής κατασκευής προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κτιρίου.Ως αντικείμενο μελέτης επιλέχθηκε το Κτίριο Κ2 του Πολυτεχνείου Κρήτης στον νομό Χανίων της Ελλάδας. Το λογισμικό Ανάλυσης Κύκλου Ζωής που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή αποτελεσμάτων είναι το Athena Impact Estimator for Buildings©. Σε αυτό το λογισμικό, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναλύει τις επιπτώσεις της κατασκευής στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις προκύπτουν αθροιστικά, από όλα τα στάδια ζωής του κτιρίου, δηλαδή από το στάδιο παραγωγής που περιλαμβάνει την εξαγωγή της πρώτης ύλης από το περιβάλλον, την μεταφορά των πρώτων υλών, την διαδικασία οικοδόμησης του κτιρίου, την διαδικασία εγκατάστασης, τη συντήρηση, τις επισκευές, την αντικατάσταση κάποιων υλικών, την ανακαίνιση, τη λειτουργική ενεργειακή χρήση, τη λειτουργική χρήση νερού έως το στάδιο λήξης ζωής του κτιρίου που περιλαμβάνει την αποκατάσταση κατεδάφισης, τη μεταφορά, την επεξεργασία αποβλήτων και την απόρριψη.Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η συνεισφορά του κάθε τμήματος στις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με γνώμονα τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη. Τα κύρια περιβαλλοντικά φαινόμενα είναι το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη, η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, το δυναμικό οξίνισης, η ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια, το δυναμικό καταστροφής του όζοντος και το δυναμικό πρόκλησης του ευτροφισμού. Με τη μελέτη της συνεισφοράς του κάθε τμήματος ξεχωριστά στο συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου έγινε αντιληπτό ποια επιμέρους στοιχεία του κτιρίου είναι λιγότερο φιλικά προς το περιβάλλον και έτσι έγιναν αλλαγές των υλικών κατασκευής με διάφορους συνδυασμούς, μέχρι να βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά