Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Size distribution and metal composition of airborne particles in a waste management facility

Chalvatzaki Eleftheria, Kopanakis Ilias, Lazaridis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B044F241-DD2F-4344-9AC5-304C61346282
Έτος 2018
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά E. Chalvatzaki, I. Kopanakis and M. Lazaridis, "Size distribution and metal composition of airborne particles in a waste management facility," J. Mater. Cycles Waste Manage., vol. 20, no. 1, Jan. 2018. doi: 10.1007/s10163-017-0584-6 https://doi.org/10.1007/s10163-017-0584-6
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The objective of the current study was to measure the particle mass concentration, mass size distribution, and metal composition of airborne particles in a waste management facility located at Chania (Crete, Greece). Measurements were performed at two locations of the waste management facility. High particulate matter (PM10) concentrations were observed at the indoor site of manual waste sorting. In particular, the average concentration of PM10 was equal to 217 μg/m3 during working hours, while during non-working hours was equal to 60 μg/ m3. The particle mass size distributions were unimodal reflecting the resuspension of coarse particles. Furthermore, the deposited dose of particles and particle-bound metals and their retention in the human respiratory tract was determined using a dosimetry model (ExDoM2). The ExDoM2 model was applied for an adult male worker (06:30–14:30) at the indoor site of a manual waste sorting. The daily working deposited dose of PM10 ranged from 1677 to 3028 μg, while the daily working deposited dose of particle-bound metals ranged from 22 to 39 μg. The highest daily working deposited dose in the respiratory tract is calculated for iron mass (PΜFe) and the daily working deposited dose for PΜFe ranged from 18 to 33 μg.

Υπηρεσίες

Στατιστικά