Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιο-οπτική μοντελοποίηση της επιθηλιακής νεοπλασίας

Papadogiannis Sevastianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A33F79FD-4001-4821-9718-D61E8509336A
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σεβαστιανός Παπαδογιάννης, "Βιο-οπτική μοντελοποίηση της επιθηλιακής νεοπλασίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83622
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχει προετοιμαστεί μία δραστική αλλαγή σχετικά με τη διάγνωση της νεοπλασίας του τραχήλου της μήτρας. Η κλασική διαδικασία που εμπλέκει βιοψία ίσως αντικατασταθεί από μία in vivo μη επεμβατική οπτική βιοψία. Στην παρούσα εργασία μελετάμε ένα μοντέλο που εκτιμά, για κάθε συνδυασμό τεσσάρων βιολογικών παραμέτρων, τις χωροχρονικές καμπύλες διάχυτης ανάκλασης ως προς το χρόνο, οι οποίες παράγονται κατά τη διάρκεια του οξυ-λευκαντικού φαινομένου. Στοχεύουμε να λύσουμε το αντίστροφο πρόβλημα, να εκτιμήσουμε τις βιοπαραμέτρους δεδομένης της καμπύλης, αποτελεσματικά ως προς την ακρίβεια και την ταχύτητα. Αρχικά χρησιμοποιήσαμε διάφορους αλγορίθμους σύγκρισης καμπυλών για να αποφασίσουμε τον βέλτιστο για το πρόβλημα. Έπειτα χρησιμοποιήσαμε ομαδοποίηση με k-means στη συλλογή δεδομένων του μοντέλου για να μειώσουμε το συγκρινόμενο σύνολο καμπυλών μειώνοντας και τη διάρκεια της διαδικασίας. Τελικά συσχετίσαμε χαρακτηριστικά των καμπυλών με βιοπαραμέτρους και δημιουργήσαμε κανόνες απόφασης για άμεση εκτίμηση βιοπαραμέτρων μέσω βελτιστοποίησης με περιοχές απόφασης. Κρίνοντας από την ακρίβεια εκτίμησης βιοπαραμέτρων και τους χρόνους εκτέλεσης, έχουμε ισχυρή εμπιστοσύνη στο μέλλον της μεθόδου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά