Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση περιοχών κατάλληλων προς πολεοδόμηση στην περιοχή Νέα Κυδωνίας με περιβαλλοντικά κριτήρια και τη χρήση Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Filippas Zois

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/6961D457-0D59-4D09-A7AE-75F9037967DA-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83650-
Γλώσσαel-
Μέγεθος4,79 megabytesel
ΤίτλοςΔιερεύνηση περιοχών κατάλληλων προς πολεοδόμηση στην περιοχή Νέα Κυδωνίας με περιβαλλοντικά κριτήρια και τη χρήση Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριώνel
ΤίτλοςSurvey of areas suitable for urban planning in the municipal unit of Nea Kydonia with environmental criteria and the use of GIS en
ΔημιουργόςFilippas Zoisen
ΔημιουργόςΦιλιππας Ζωηςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Tsouchlaraki Andronikien
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Τσουχλαρακη Ανδρονικηel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Kourgialas Nektariosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Κουργιαλας Νεκταριοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Maria Efpraxiaen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Μαρια Ευπραξιαel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΗ παρούσα διπλωματική εργασία μελέτα την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνιάς που βρίσκεται στο νομό Χανίων της Κρήτης. Πιο συγκριμένα το πρόβλημα που εξετάζεται είναι η εύρεση περιοχών οι οποίες να είναι κατάλληλες να υποδεχθούν σχέδια πολεοδόμησης στην συγκεκριμένη περιοχή . Ο λόγος είναι ότι η Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνιάς γνωρίζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια σε διάφορους τομείς όπως επίσης και πληθυσμιακά. Για να απαντηθεί λοιπόν το παραπάνω ερώτημα έπρεπε αρχικά να οριστούν κάποια κριτήρια βασισμένα τόσο στην υφιστάμενη νομοθεσία όσο και με βάση τη διεθνή εμπειρία, βιβλιογραφία και να συλλεχθούν δεδομένα για την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής όπου και εφαρμόζεται πολυκριτιριακή ανάλυση. Τα κριτήρια αυτά χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τα περιβαλλοντικά και γεωλογικά και στη συνέχεια αναλύεται η κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Ακολούθως γίνεται αποσαφήνιση της έννοιας των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και τα κριτήρια που ορίζονται εντάσσονται στο Arcgis 10, με την αξιοποίηση του οποίου εφαρμόστηκε η ανάλυση για την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. Τελικά μέσω της μεθόδου αυτής παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής χαρτών με τις περιοχές που θεωρούνται κατάλληλες προς πολεοδόμηση. Από την εκπόνησή της διπλωματικής εργασίας λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα πως λόγω της εγγύτητας της στην πόλη των Χανιών παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη στον πολεοδομικό τομέα. Επιπλέον λόγω της άναρχης δόμησης των προηγούμενων δεκαετιών παρατηρείται αλλοίωση του φυσικού τοπιού όπως για παράδειγμα στο παραλιακό μέτωπο. Γενικότερα οι περιοχές που πληρούν τα κριτήρια είναι περιορισμένης έκτασης ενώ κάποιες άλλες κρίνονται κατάλληλες υπό προϋποθέσεις. Μέσα λοιπόν από την παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια να εξηγηθεί στον αναγνώστη σε βάθος η υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή μελέτης και η δυνατότητα λύσεων σε υπάρχοντα προβλήματα. Επίσης δίνεται βαρύτητα στην κατανόηση της επιλογής των κριτηρίων για την εύρεση περιοχών αλλά και στην σημαντική συνεισφορά των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ως εργαλείο για το σχεδιασμό και ολοκλήρωση αντίστοιχων μελετών.el
ΠερίληψηThis diploma thesis deals with the Municipality of Nea Kydonia, located in the prefecture of Chania, Crete. More comparatively, the problem under consideration is to find areas that are suitable for hosting urban planning projects in the area. The reason is that the Municipality of Nea Kydonia is experiencing rapid growth in recent years in various sectors as well as population. Therefore, in order to answer the above question, some criteria based on both existing legislation and on the basis of international experience, bibliography and data on the current situation in the region should be defined and multi-critic analysis applied. These criteria are divided into two main categories, environmental and geological, and then each category is analyzed separately. The concept of Geographical Information Systems is then clarified and the criteria set out are in ArcGis 10 and through which the analysis for the implementation of the results has been applied. Finally, this method provides the possibility of constructing maps with the areas considered suitable for urban planning. As a result of its diplomatic work, it is concluded that due to its proximity to the city of Chania, it is showing strong growth in the urban area. Moreover, due to the unconventional construction of the previous decades, a natural locality has been altered, for example on the coastal front. In general, areas that meet the criteria are of limited size, while others are judged fit. Within the present diploma thesis, an attempt is made to describe to the reader the existing situation in the study area and the possibility of solutions to existing problems. Also, it is important to understand the choice of criteria for finding areas and the significant contribution of Geographical Information Systems as a tool for the design and completion of relevant studies.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/en
Ημερομηνία2019-10-14-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2019-
Θεματική ΚατηγορίαΓεωγραφικά συστήματα πληροφοριών el
Θεματική ΚατηγορίαΠεριβαλλοντικά κριτήριαel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΖώης Φίλιππας, "Διερεύνηση περιοχών κατάλληλων προς πολεοδόμηση στην περιοχή Νέα Κυδωνίας με περιβαλλοντικά κριτήρια και τη χρήση Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019el
Βιβλιογραφική ΑναφοράZois Filippas, "Survey of areas suitable for urban planning in the municipal unit of Nea Kydonia with environmental criteria and the use of GIS ", Diploma Work, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά