Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της συνδυασμένης γεωφυσικής και γεωτεχνικής έρευνας στον χαρακτηρισμό βραχωδών γεωλογικών σχηματισμών για την επιλογή θέσεων εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Πλατάνου του Νομού Χανίων.

Kampaki Maria-Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5B6390F6-C75D-4120-8F9B-D0D5B3A18A3A
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Κωνσταντίνα Καμπάκη, "Συμβολή της συνδυασμένης γεωφυσικής και γεωτεχνικής έρευνας στον χαρακτηρισμό βραχωδών γεωλογικών σχηματισμών για την επιλογή θέσεων εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Πλατάνου του Νομού Χανίων.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83678
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ενασχόληση με το αντικείμενο της γεωφυσικής και γεωτεχνικής έρευνας κατά το οποίο προσδιορίζονται από δεδομένα του εδάφους αποτελέσματα, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ραγδαία εξέλιξη στη γεωτεχνική και περιβαλλοντική γεωφυσική. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται την διεξαγωγή μετρήσεων, την επεξεργασία και ερμηνεία τους σε γεωφυσικό και γεωτεχνικό επίπεδο στην περιοχή Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Σκοπός της έρευνας είναι ο έλεγχος καταλληλότητας της περιοχής ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση Υβριδικού Σταθμού στη θέση "Σταυρός – Κισός". O Υβριδικός Σταθμός στη θέση "Σταυρός" ισχύος 1,95MW θα αποτελείται από 2 ανεμογεννήτριες και στη θέση "Κισός" ισχύος 5MW από 4 ανεμογεννήτριες τύπου Gamesa G114, το κτίριο του Κέντρου ελέγχου και το Σύστημα αποθήκευσης για κάθε μία από τις δύο θέσεις.Οι εργασίες γεωφυσικής διασκόπησης υλοποιήθηκαν με την μέθοδο της ηλεκτρικής και σεισμικής τομογραφίας καθώς και της ηλεκτρικής διασκόπησης. Οι εργασίες γεωτεχνικής έρευνας πραματοποιήθηκαν με εργαστηριακές δοκιμές με τη μέθοδο της ανεμπόδιστης θλίψης και με τριαξονικές δοκιμές υψηλής και χαμηλής τάσης περιορισμού, έπειτα από τη συλλογή κατάλληλου δείγματος από τη περιοχή ενδιαφέροντος.Τα δεδομένα προέκυψαν μετά από σχετικές εργασίες υπαίθρου, στα πλαίσια της γεωφυσικής έρευνας και εργαστηριακές δοκιμές, στα πλαίσια γεωτεχνικής έρευνας, που κρίθηκαν απαραίτητο αλλά και αναγκαίο να πραγματοποιηθούν στη θέση των ανεμογεννητριών, στο Κέντρο ελέγχου και στο Σύστημα αποθήκευσης για την ασφαλή εγκατάσταση του Υβριδικού Σταθμού. Το μέγιστο βάθος διασκόπησης ορίζονταν μέχρι τα 8 m.Όσον αφορά τα γεωφυσικά δεδομένα επεξεργάστηκαν με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών αλλά και μεθόδων αντιστροφής. Ειδικότερα, για την ηλεκτρική τομογραφία, χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Res2Dinv για την απεικόνιση των γεωηλεκτρικών τομών (2D) για όλες τις θέσεις εγκατάστασης, το Res3dinv για την απεικόνιση τρισδιάστατων τομών (3D) για την 1η ανεμογεννήτρια στη θέση «Σταυρός» (δυτική πλευρά) καθώς και το πρόγραμμα Prosys για την ένταξη των υψομέτρων σε κάθε γραμμή μελέτης. Η μέθοδος αντιστροφής που χρησιμοποιήθηκε είναι η μέθοδος με περιορισμό εξομάλυνσης (Smoothness constraint Inversion). Η επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων έγινε για τη σεισμική διάθλαση με τα προγράμματα PickWin και Poltrefa και για τα επιφανειακά κύματα, με την πολυκάναλη μέθοδο ανάλυσης επιφανειακών κυμάτων (MASW). Για την επεξεργασία των δεδομένων με τη μέθοδο MASW χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Krisis σε περιβάλλον MATLAB.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά