Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής της ευρύτερης περιοχής της υδρογεωλογικής λεκάνης Κουρταλιώτη - Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής

Angeli Ioanna

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/F30CD7BB-FD0C-4AFE-BDC9-A6274B719452-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83754-
Γλώσσαel-
Μέγεθος119 σελίδεςel
ΤίτλοςΜοντελοποίηση της υπόγειας ροής της ευρύτερης περιοχής της υδρογεωλογικής λεκάνης Κουρταλιώτη - Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγήςel
ΤίτλοςModeling the groundwater flow of the extended area of the hydrogeological basin of Kourtalioti - Impacts of climate changeen
ΔημιουργόςAngeli Ioannaen
ΔημιουργόςΑγγελη Ιωανναel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Karatzas Georgiosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Καρατζας Γεωργιοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Nikolaidis Nikolaosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Νικολαιδης Νικολαοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Paranychianakis Nikolaosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Παρανυχιανακης Νικολαοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠεριγραφήΜεταπτυχιακή Διατριβή που υποβλήθηκε στην Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης για την ολοκλήρωση προυποθέσεων λήψης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.el
Περίληψη Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί επιτακτική ανάγκη και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν απαιτείται να είναι πλήρως εναρμονισμένα με πιθανές επερχόμενες μεταβολές του κλίματος. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή είχε ως απώτερο σκοπό την μοντελοποίηση της υπόγειας ροής της ευρύτερης περιοχής της υδρογεωλογικής λεκάνης Κουρταλιώτη καθώς και την εξέταση τεσσάρων υποθετικών κλιματικών σεναρίων για τον έλεγχο της απόκρισης του συστήματος. Η μοντελοποίηση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα ArgusONE και το τρισδιάστατο υβριδικό μοντέλο προσομοίωσης υπόγειας ροής PTC. Η περιοχή μελέτης που επιλέχθη βρίσκεται στο κεντρικό-νότιο τμήμα του Νομού Ρεθύμνης, εκτεινόμενη μέχρι τα νότια παράλια. Συγκεκριμένα, καταλαμβάνει έκταση 184km2 και διοικητικά υπάγεται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Στην υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνεται ένα πολύ μεγάλο τμήμα της υδρογεωλογικής λεκάνης του Κουρταλιώτη, η οποία παρουσιάζει έντονο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. Η πολύπλοκη γεωλογική δομή σε συνδυασμό με την τεκτονική, συνδιαμορφώνουν τις υπάρχουσες υδρογεωλογικές συνθήκες. Τα στοιχεία που παρατίθενται σχετικά με την περιοχή μελέτης αφορούν την γεωλογία, τεκτονική, υδρογεωλογία, τις χρήσεις γης και το δίκτυο Natura 2000 όπου ανήκει. Στο πρώτο μέρος της μεταπτυχιακής διατριβής, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και οι νόμοι της υπόγειας ροής όπως επίσης και οι θεμελιώδεις εξισώσεις για τον μαθηματικό προσδιορισμό της. Αναφορά επίσης γίνεται στην κλιματική αλλαγή και στις συνέπειες που απορρέουν λόγω αυτής με ιδιαίτερη έμφαση στα υπόγεια ύδατα. Ακολουθεί η εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων στο μοντέλο PTC όπως και η διαδικασία της βαθμονόμησης. Τα αποτελέσματα από την βαθμονόμηση κατέδειξαν πολύ καλή συσχέτιση μεταξύ των τιμών των υδραυλικών υψών του πεδίου και του μοντέλου. Έπειτα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την μοντελοποίηση και τα υποθετικά κλιματικά σενάρια για την περιοχή μελέτης. Συμπερασματικά, στα τρία πρώτα σενάρια το σύστημα κατέδειξε χαμηλό βαθμό ευαισθησίας σε αλλαγές των παραμέτρων της βροχόπτωσης, των πλευρικών εισροών και αύξησης των αντλήσεων μέχρις ενός ορίου. Αντίθετα, στο τέταρτο και ακραίο σενάριο μια περαιτέρω αύξηση της παροχής των αντλήσεων σε συνδυασμό με την μείωση των βροχοπτώσεων και πλευρικών εισροών είχε σημαντικότερες επιπτώσεις στον υδροφορέα. Τέλος, λόγω των μεγάλων υδάτινων αποθεμάτων που διαθέτει η εν λόγω περιοχή προτείνεται η εκπόνηση ενός γενικού σχεδίου για την ορθότερη διαχείριση και αξιοποίηση τους όπου θα μπορούσαν να καλύψουν σημαντικές υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες του Νομού. el
ΠερίληψηA rational management of water resources is required nowadays more than ever and the plans that have to be devised must be fully harmonized with the potential upcoming changes in the climate. The aim of this present Thesis was about modeling the groundwater flow of the extended area of the hydrogeological basin of Kourtaliotis in order to examine the impacts of climate change to the system through four climate scenarios. The modeling was performed with the ArgusONE program and the three-dimensional hybrid PTC simulation model for groundwater flow. The study area is located in the central-south part of Rethymnon Prefecture and extends up to the south coast. Specifically, it covers an area of 184km2 and pertains to the Municipality of Agios Vasilios. The study area includes a large part of the hydrogeological basin of Kourtaliotis, which is of great hydrogeological interest. The complex geological structure combined with the tectonics, form the existing hydrogeological conditions. The data that are provided for the study area relate to geology, tectonic, hydrogeology, land uses and the Natura 2000 network which belongs. In the first part of this master's thesis, the basic principles and laws of underground flow are presented as well as the fundamental equations for its mathematical approach. Reference was also made in climate change and its consequences, with particular emphasis on groundwater systems. Next, data input and processing followed in the model PTC in order to simulate the study area. The calibration of the model showed a very good correlation between the values ​​in hydraulic head of the field with these from the model. Afterwards, the results of modeling and from the hypothetical climate scenarios for the study area are presented. In conclusion, in the first three scenarios the system appeared to have a low degree of sensitivity to changes in parameters such as infiltration, lateral inflows and in increasing the pumping rates up to a limit. In contrast, at the fourth and last extreme scenario, a further increase in pumping and in combination with a decrease in infiltration and lateral inflows had significant impacts on the aquifer. Finally, due to the large groundwater reserves that the area has, a development of a general plan is proposed for better management and utilization of them where they could satisfy the demands in water supply and irrigation in the Prefecture.en
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
ΤύποςMaster Thesisen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/en
Ημερομηνία2019-10-29-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2019-
Θεματική ΚατηγορίαPTCen
Θεματική ΚατηγορίαKourtaliotisen
Θεματική ΚατηγορίαΚουρταλιώτηςel
Θεματική ΚατηγορίαSimulationen
Θεματική ΚατηγορίαΠροσομοίωσηel
Θεματική ΚατηγορίαAquiferen
Θεματική ΚατηγορίαΥδροφορέαςel
Θεματική ΚατηγορίαHydrogeologyen
Θεματική ΚατηγορίαΥδρογεωλογίαel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΙωάννα Αγγέλη, "Μοντελοποίηση της υπόγειας ροής της ευρύτερης περιοχής της υδρογεωλογικής λεκάνης Κουρταλιώτη - Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019el
Βιβλιογραφική ΑναφοράIoanna Angeli, "Modeling the groundwater flow of the extended area of the hydrogeological basin of Kourtalioti - Impacts of climate change", Master Thesis, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά