Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της μεθόδου γεωραντάρ στον εντοπισμό εγκοίλων σε τμήμα του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων

Tsiolis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8D38FFBE-AF43-4A2A-88CE-69741FE632B8
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Τσιώλης, "Συμβολή της μεθόδου γεωραντάρ στον εντοπισμό εγκοίλων σε τμήμα του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83757
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εφαρμόζεται η μέθοδος γεωραντάρ (GPR) για τον εντοπισμό εγκοίλων σε τμήμα του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων. Συγκεκριμένα, για την εξαγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία δεδομένων GPS και GPR κεραίας 400 MHz.Αρχικά, δημιουργήθηκε κάναβος στο υπολογιστικό πρόγραμμα Excel και βρέθηκαν οι συντεταγμένες των περιεχόμενων μετρήσεων GPR. Για την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό matGPR το οποίο αποτελεί υποπρόγραμμα του λοσμικού Matlab. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκαν στο Excel δύο κανονικοποιημένοι κάναβοι και αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι στη Matlab μέσω των οποίων δημιουργήθηκε η παρεμβολή των δεδομένων GPR. Ο όγκος των δεδομένων του κάθε κανάβου εισήχθησε στο λογισμικό Transform με σκοπό την απεικόνισή του για διάφορες χρονικές στιγμές. Επίσης, για την καλύτερη απεικόνιση της περιοχής μελέτης, την εύρεση των συντεταγμένων των ακμών των κανάβων αλλά και για τον ποιοτικό έλεγχο της παρεμβολής χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό AutoCAD της Autodesk.Τέλος, πραγματοποιήθηκε η ερμηνεία των δεδομένων συνδυάζοντας τα αποτελέσματα του matGPR και του Transform, καταλήγοντας στον εντοπισμό μιας διαταραγμένης ζώνης μέσα στην οποία είναι πιθανή η ύπαρξη μικρών εγκοίλων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά