Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μικροεκχύλιση στερεάς φάσης υπερκείμενου χώρου υπό συνθήκες κενού για προσδιορισμό αλογονοανισολών σε δείγματα κρασιού.

Vakinti Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0B4BE9F9-40C6-4E21-8733-72927F31137F
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Βακιντή, "Μικροεκχύλιση στερεάς φάσης υπερκείμενου χώρου υπό συνθήκες κενού για προσδιορισμό αλογονοανισολών σε δείγματα κρασιού.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83793
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της κατανάλωσης οίνων υψηλής ποιότητας και οι απαιτήσεις των καταναλωτών συνεχώς αυξάνονται. Συνεπώς, οι οινολόγοι οφείλουν να εξαλείψουν κάθε ελάττωμα που μπορεί να προκύψει τόσο κατά την παραγωγή του οίνου όσο και να αποτρέψουν πιθανά ελαττώματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν κατά την αποθήκευση του. Το φέλλωμα (cork taint) μπορεί να εμφανιστεί μετά την εμφιάλωση του οίνου ή κατά την παραμονή του σε βαρέλια για παλαίωση, δημιουργεί οσμή μούχλας και προέρχεται από απολυμαντικά μέσα κατά την επεξεργασία των φελλών. Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί και σε άλλα είδη τροφίμων που είχαν ως μέσα συσκευασίας υλικά κατασκευασμένα από ξύλο. Οι αλογονοανιζόλες έχουν ταυτοποιηθεί ως οι κυρίωςυπεύθυνες ενώσεις για την οσμή αυτή και ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να τις ανιχνεύει σε ιδιαίτερα χαμηλές συγκεντρώσεις. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής επιλέχθηκε η μέθοδος της μικροεκχύλισης στερεάς φάσης για την ποιοτική και ποσοτική μέτρηση των ενώσεων. Ειδικότερα, αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε η μικροεκχύλιση στερεάς φάσης υπερκείμενου χώρου σε ατμοσφαιρική πίεση (HS–SPME) και υπό κενό (Vac–HS–SPME) με μήτρα συνθετικό κρασί. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν εξαιτίας της πολυπλοκότητας της μήτρας, τα αποτελέσματα και για τις δύο μεθόδους ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά, με την μέθοδο υπό κενό να υπερέχει τόσο εξαιτίας των χαμηλών ορίων ανίχνευσής της όσο και εξαιτίας των ήπιων συνθηκών που απαιτούνταν. Εξετάστηκαν και εμπορικά διαθέσιμοι οίνοι για την επιβεβαίωση των παραπάνω μεθόδων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά