Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δομικές ενισχύσεις μνημείων στην Ελλάδα με εμφανείς μεταλλικούς φορείς. Θεωρητικοί προβληματισμοί & αισθητικές επιπτώσεις.

Nitadorakis Evangelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4E8661D3-B07D-447E-8F0E-818F44B81B55
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Νιταδωράκης, "Δομικές ενισχύσεις μνημείων στην Ελλάδα με εμφανείς μεταλλικούς φορείς. Θεωρητικοί προβληματισμοί & αισθητικές επιπτώσεις. ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83795
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η χρήση των εμφανών μεταλλικών ενισχυτικών διατάξεων (για συντομία στο εξής: «Ε.Μ.Ε.Δ.») σε μνημειακές κατασκευές στον ελλα-δικό χώρο. Μνημεία στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά. Η προστασία τους ορίζεται από το νόμο και διακρίνονται χρονικά σε αρχαία μνημεία (όσα χρονολογούνται έως το 1830) και σε νεότερα (τα μεταγενέστερα του 1830). Μέσα από το κείμενο επιχειρείται να αναδειχθεί η χρη-σιμότητα και η χρήση των Ε.Μ.Ε.Δ. τόσο σε αρχαία όσο και σε νεότερα μνημεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος όγκος του κειμένου αναφέρεται σε κτήρια από λιθοδομή, αφού τα μνημεία από σκυρόδεμα στην Ελλάδα είναι ελάχιστα, γιατί σπάνια τίθενται υπό καθεστώς προστασίας, καθώς η αξία τους δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα στη χώρα μας. Εξάλλου, ελάχιστα εξ’αυτών έχουν εμφανείς μεταλλικές ενισχύσεις αφού η πλειονότητα των κτηρίων έχει υποστεί αφανείς ενισχυτικές επεμβάσεις.Το περιεχόμενο της διατριβής αναπτύσσεται σε τέσσερα κεφάλαια και ένα παράρτημα που είναι αφιερωμένο σε έναν ενδεικτικό αριθμό μνημείων που φέρουν Ε.Μ.Ε.Δ. σε ολόκληρη τη χώρα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά