Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι επεμβάσεις αναστήλωσης στα αρχαία μνημεία επί Ιταλοκρατίας στην Κω

Tallarou Zoi-Evrydiki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/939C6F53-AB10-44B9-A537-1CF6DB3A2F6E
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ζωή-Ευρυδίκη Τάλλαρου, "Οι επεμβάσεις αναστήλωσης στα αρχαία μνημεία επί Ιταλοκρατίας στην Κω", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83811
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική αναφέρεται στη μελέτη των αναστηλώσεων των αρχαίων μνημείων κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας στην Κω. Τα αρχαία μνημεία της Κω καταγράφηκαν, αναστηλώθηκαν και αποκαταστάθηκαν από τους Ιταλούς κατά την περίοδο 1920-1940 γεγονός που συνετέλεσε στη διάσωσή τους.Ωστόσο, εντοπίζονται και ορισμένες αστοχίες ως προς τις μεθόδους και τις αρχές των αναστηλώσεων που εφαρμόστηκαν από τους Ιταλούς. Οι αστοχίες αυτές μελετώνται υπό το πρίσμα της εποχής που πραγματοποιήθηκαν, δηλαδή ως προς τις αρχές που συνήθως ακολουθούνταν για την αποκατάσταση μνημείων στην Ιταλία κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα. Για την πληρέστερη κατανόηση του κειμένου παρουσιάζονται οι αρχές αυτές εν συντομία. Η εργασία επιπλέον ερευνά το ιδιαίτερο φυσικό και δομημένο περιβάλλον της Κω προκειμένου να προβάλλει το ιστορικό υπόβαθρο και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Κω κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.Παρουσιάζονται τα κυριότερα και γνωστότερα αρχαία μνημεία του νησιού, αλλά και μνημεία μικρότερης κλίμακας, με εξίσου σημαντικό ενδιαφέρον ως προς τις επεμβάσεις των Ιταλών σε αυτά.Η μελέτη καταλήγει στην αξιολόγηση των πρακτικών και των μεθόδων που ακολούθησαν οι Ιταλοί, καθώς επίσης επιχειρεί μια γενικότερη θεώρηση όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά τους και στον τρόπο που έχουν συμβάλλει στη διασφάλιση της παρουσίας των μνημείων μέχρι σήμερα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά