Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εδαφικές υποχωρήσεις λόγω υπεράντλησης του υδροφορέα της Μεσσαράς

Venieris Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4F424727-A5A5-48CA-A9D0-AFAF39EA6FE8
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Βενιέρης, "Εδαφικές υποχωρήσεις λόγω υπεράντλησης του υδροφορέα της Μεσσαράς", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83831
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η εργασία διερευνά την εκδήλωση εδαφικών υποχωρήσεων λόγω υπεράντλησης σε υδροφορέα της Μεσσαράς και πιο συγκεκριμένα στην υδρογεωλογική λεκάνη των Μοιρών.Αρχικά μελετώνται η γεωλογική δομή και η υδρογεωλογία της περιοχής, ο μηχανισμός εκδήλωσης εδαφικών υποχωρήσεων λόγω ταπείνωσης της στάθμης του υδροφορέα και παρουσιάζονται μέθοδοι αναλυτικού υπολογισμού τους.Ακολούθως παρουσιάζονται αποτελέσματα από την επισκόπηση της περιοχής μελέτης, παρατίθενται εκτιμήσεις προγενέστερων ερευνών σχετικά με τις αναμενόμενες υποχωρήσεις στην περιοχή και παρουσιάζονται μετρήσεις πεδίου με τη μέθοδο της ειδικής τριγωνομετρικής υψομετρίας.Στη συνέχεια προσομοιώνεται η συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών της λεκάνης των Μοιρών λόγω των αντλήσεων με τη βοήθεια του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων PLAXIS 2D και υπολογίζονται οι αναμενόμενες εδαφικές υποχωρήσεις. Η προσομοίωση αφορά τη συμπεριφορά του φρεάτιου και του υπό πίεση υδροφορέα που αναπτύσσεται στην περιοχή με δεδομένα πιεζομετρίας από το 1981 έως το 2001. Οι εδαφοτεχνικές παράμετροι των σχηματισμών προέκυψαν με βάση τα αποτελέσματα γεωτρητικής - υδρογεωλογικής έρευνας του FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).Ακολούθησε η εκτίμηση των αναμενόμενων εδαφικών υποχωρήσεων με χρήση αναλυτικών σχέσεων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τόσο της αναλυτικής όσο και της αριθμητικής μεθόδου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά