Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μία οντολογία για περιγραφή OpenAPI Version 3.0 υπηρεσιών στο υπολογιστικό νέφος

Karavasileiou Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7A1C237A-0DA3-41E9-B11F-B21B58F35431
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Καραβασιλείου, "Μία οντολογία για περιγραφή OpenAPI Version 3.0 υπηρεσιών στο υπολογιστικό νέφος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83891
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι cloud υπηρεσίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο από μέσα Web υπηρεσιών που στηρίζονται στη REST αρχιτεκτονική και θα πρέπει να περιγράφονται με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι κατανοητές τόσο από ανθρώπους, όσο και από υπολογιστικές μηχανές. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, υιοθετούμε το OpenAPI Specification (OAS) ως μια γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών cloud για την περιγραφή REST APIs. Οι OAS περιγραφές ωστόσο είναι κυρίως κατανοητές από τους ανθρώπους, κάτι το οποίο δεν είναι αρκετό, καθώς δεν μπορεί να επιτευχθεί αναζήτηση των υπηρεσιών και χρησιμοποίησή τους και από άλλες υπηρεσίες. Για να μπορέσει μία περιγραφή να γίνει machine-understandable πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένη και το περιεχόμενό της να γίνει σημασιολογικά εμπλουτισμένο με τρόπο τέτοιο ώστε να περιορίζονται οι αμφισημίες. Στηριζόμενοι στo version 3.0 του OAS, προτείνουμε μία σημασιολογική επέκταση που χαρακτηρίζεται Semantic OAS (SOAS 3.0). Επιπλέον, στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής αναπτύχθηκε ένας μηχανισμός, ο οποίος μετατρέπει SOAS (και κατ’επέκταση OAS) περιγραφές σε οντολογία. Με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμαστε όλα τα πλεονεκτήματα των οντολογιών, όπως τη χρήση γλώσσας SPARQL για διατύπωση ερωτημάτων, καθώς και τη χρήση εργαλείων reasoning για εύρεση αντιφάσεων (inconsistencies) και «κρυμμένων» σχέσεων στις SOAS περιγραφές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά