Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωφυσική έρευνα στο υπό μελέτη φράγμα Μύρτου ποταμού - Ιεράπετρα

Markoulakis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8708792D-4166-4FE9-A63F-187B9FFCAE60
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Alexandros Markoulakis, "Γεωφυσική έρευνα στο υπό μελέτη φράγμα Μύρτου ποταμού - Ιεράπετρα", Diploma Work, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83894
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα δεδομένα γεωφυσικής διασκόπησης που πραγματοποιήθηκε εντός και πέριξ του ποταμού Μύρτου, δυτικά της Ιεράπετρας, με σκοπό να συμβάλλει στον γεωτεχνικό χαρακτηρισμό των σχηματισμών που εμφανίζονται στην περιοχή στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί φράγμα . Στα πλαίσια της μελέτης αυτής σχεδιάστηκε γεωφυσική έρευνα αποτελούμενη από γραμμές σεισμικής και ηλεκτρικής τομογραφίας, ενώ για την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκαν οι σουίτες εφαρμογών SeisImager και RES2DINV αντίστοιχα. Πρώτα τέθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο των ανωτέρω μεθόδων και περιγράφηκε η γεωλογία της περιοχής. Έπειτα από την υπέρθεση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης των επιφανειακών κυμάτων στις τομές της σεισμικής τομογραφίας, τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους για τις δεδομένες θέσεις και την ερμηνεία των σεισμικών δεδομένων σε συνδυασμό με τις γεωηλεκτρικές τομές και τα γεωτρητικά στοιχεία, συμπεραίνεται ότι το έδαφος της περιοχής μελέτης ταξινομείται ως κατηγορίας Β έδαφος. Επιπρόσθετα απεικονίστηκε το υπέδαφος αποτελούμενο από δύο ή τρία στρώματα που αποδίδονται σε αλλουβιακές αποθέσεις, με αυξημένο πάχος προς τα ανατολικά (μέχρι και τα 20 μέτρα πάχος) οι οποίες υπέρκεινται των σχιστολίθων. Προς δυτικά ακολουθούν πλευρικά κορήματα (cj) με μικρό σχετικά πάχος (μέχρι 10 περίπου μέτρα) και οφιόλιθοι.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά