Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της διαδικασίας και χημική ανάλυση προϊόντων στερεάς χημικής αποδόμησης οργανικών ρύπων στην αναερόβια χώνευση

Orfanoudaki Evangelia-Anna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6AD86A9E-1580-4150-B6C0-4BF35D9C8BFD
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία-Άννα Ορφανουδάκη, "Μελέτη της διαδικασίας και χημική ανάλυση προϊόντων στερεάς χημικής αποδόμησης οργανικών ρύπων στην αναερόβια χώνευση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83914
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη χημική ανάλυση και σύγκριση κατάλληλα επιλεγμένων αγροτικών και αστικών δειγμάτων, χοιρολύματα & υπολείμματα καφέ, που χρησιμοποιήθηκαν σε αναερόβιο αντιδραστήρα συνεχούς ανάδευσης (CSTR), για να παραχθεί βιοαέριο. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ερευνήθηκε μέσω της μεθόδου XRF (φασματοσκοπία ακτίνων Χ) η επικινδυνότητα των πρώτων υλών όσον αφορά τα βαρέα μέταλλά. Επίσης, αναλύθηκε η ποιότητα και ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων του πειράματος από τον συνδυασμό μείγματος χοιρολυμάτων και καφέ με πείραμα τροφοδοσίας χοιρολυμάτων ώστε να αυξηθεί η παραγωγή βιοαερίου σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, αποδίδοντας έτσι σημαντικά οφέλη από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την συγχώνευση αστικών και αγροτικών αποβλήτων.Στο πρώτο και θεωρητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης, οι παράγοντες που την επηρεάζουν και τα συστήματα αναερόβιας χώνευσης και γίνεται αναφορά στις πρώτες ύλες που εισήχθησαν στον αναερόβιο αντιδραστήρα για να ολοκληρωθεί το πείραμα επιτυχούς αποδόμησης οργανικών υπολειμμάτων. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται η Φασματοσκοπία Ακτίνων Χ, και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή και τη μελέτη του βιοαερίου. Στο δεύτερο πειραματικό μέρος περιγράφονται οι διάφορες πειραματικές μετρήσεις παραγωγής βιοαερίου και οι μετρήσεις XRF. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν καθώς και προτάσεις για την εύρεση ακόμη πιο αποδοτικών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά