Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτότυπου βιομετρικού γιλέκου εργασίας με δυνατότητες συλλογής δεδομένων και συνεργασίας με μη επανδρωμένα ιπτάμενα συστήματα.

Tsatsarounos Stylianos

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/C41D5C3D-0A16-4219-B6E6-A4367C98AC0B-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83918-
Γλώσσαel-
Μέγεθος136 σελίδεςel
ΤίτλοςΣχεδιασμός και υλοποίηση πρωτότυπου βιομετρικού γιλέκου εργασίας με δυνατότητες συλλογής δεδομένων και συνεργασίας με μη επανδρωμένα ιπτάμενα συστήματα.el
ΤίτλοςDesign and implamation of a prototype biometric safety vest for data collection and collaboration with unmanned aerial vehicles.en
ΔημιουργόςTsatsarounos Stylianosen
ΔημιουργόςΤσατσαρουνος Στυλιανοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Partsinevelos Panagiotisen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Παρτσινεβελος Παναγιωτηςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Mertikas Stylianosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Μερτικας Στυλιανοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Koutroulis Eftychiosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Κουτρουλης Ευτυχιοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Mineral Resources Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρωνel
ΠερίληψηMining industry plays an important role for economy, yet it is characterized as an extremely dangerous industry, with a high accident rate, endangering the health and safety of workers. Today's security systems are unable to meet the need for real-time risk detection. The subject of this thesis is the design, implementation and programming of an original biometric vest with built-in sensors (Biometric Search & Rescue Vest). The main features of the biometric vest are its capabilities for continuous and real-time monitoring of user’s biometric data, the immediate notification of the information control center when the recorded value exceeds predefined threshold, as well as its low cost. It has the ability to collect and transmit data to mobile devices with a user-friendly interface, or, to a server, enabling the creation of the user's biometric profile, as well as, save the data for further study. In addition, it collects and monitors environmental indicators related to safe work while simultaneously combining and transmitting multi-user data, giving the ability of mapping the working conditions of the wider area. Specifically, with built-in sensors, it provides real-time measurement of the user's heart rate, temperature, exact location, as well as the presence of hazardous chemicals, such as carbon dioxide, carbon monoxide, LPG and other harmful chemicals in the environment. Vest’s sensors have also the ability of detecting a possible fall, while the operation time of the prototype is estimated at 15 hours. During the dissertation, the evaluation of the biometric vest was carried out in a quarry in the area of Rethymno where hazardous working conditions prevail, with frequent exposure to harmful chemicals and dust. Therefore, an important part of the study is the collection and processing of data on occupational safety hazards during quarrying, and the combination of biometric vests with the simultaneous use of unmanned aerial vehicles, offering plenty of opportunities in transportation of medical equipment or medicines in an emergency situation. The biometric vest can be used in a variety of industries, such as oil rigs, mineral quarries, and mines. More generally, the idea of the biometric vest is based on the effort to create a personal guard for citizens of all ages protecting them from both working and environmental, as well as, daily hazards, especially for sensitive groups of citizens with health problems.en
ΠερίληψηΗ μεταλλευτική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ελληνικής οικονομίας, ταυτοχρόνα όμως χαρακτηρίζεται ως ένας εξαιρετικά επικίνδυνος κλάδος εργασίας, έχοντας υψηλό δείκτη ατυχημάτων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα σημερινά συστήματα ασφαλείας αδυνατούν να καλύψουν την ανάγκη για τον εντοπισμό κινδύνου σε πραγματικό χρόνο. Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η σχεδίαση, υλοποίηση και προγραμματισμός ενός πρωτότυπου βιομετρικού γιλέκου με ενσωματωμένους αισθητήρες (Biometric Search & Rescue Vest). Κύρια χαρακτηριστικά του βιομετρικού γιλέκου αποτελούν οι δυνατότητες που προσδίδει στο χρήστη σχετικά με τη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των βιομετρικών του στοιχείων, η άμεση ειδοποίηση τόσο αυτού όσο και του κέντρου ελέγχου πληροφοριών όταν η καταγραφόμενη τιμή υπερβεί τα θεσπισμένα όρια, καθώς και το χαμηλό του κόστος. Έχει τη δυνατότητα συλλογής και μετάδοσης των δεδομένων σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας με περιβάλλον διεπαφής φιλικό προς το χρήστη και σε διακομιστή, παρέχοντας τη δυνατότητα δημιουργίας του βιομετρικού προφίλ του χρήστη. Επιπροσθέτως, συλλέγει και ελέγχει περιβαλλοντικούς δείκτες που σχετίζονται με την ασφαλή εργασία ενώ ταυτόχρονα συνδυάζει και μεταδίδει τα δεδομένα πολλαπλών χρηστών χαρτογραφώντας με αυτό τον τρόπο, τις συνθήκες εργασίας της ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, με τους ενσωματωμένους αισθητήρες, παρέχει δυνατότητες μέτρησης σε πραγματικό χρόνο των καρδιακών παλμών του χρήστη, της θερμοκρασίας του, της ακριβούς τοποθεσίας του, καθώς επίσης και την παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών, όπως του διοξειδίου του άνθρακα, του μονοξειδίου του άνθρακα, του υγραερίου, και άλλων επιβλαβών χημικών στοιχείων στο περιβάλλον. Στα πλαίσια της διατριβής πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του βιομετρικού γιλέκου εντός ενός λατομείου εξόρυξης αδρανών υλικών στην περιοχή του Ρεθύμνου όπου επικρατούν επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, με συχνό δείκτη έκθεσης σε επιβλαβή χημικά στοιχεία και σκόνη. Ως εκ τούτου, σημαντικό μέρος της εργασίας αποτελεί, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων για την καταγραφή κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων εντός του Λατομείου κατά το ωράριο εργασίας τους, καθώς και ο συνδυασμός του βιομετρικού γιλέκου με ταυτόχρονη χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων ρομποτικών οχήματων προσφέροντας δυνατότητες μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού ή φαρμάκων σε επείγουσες περιπτώσεις. Το βιομετρικό γιλέκο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος βιομηχανιών, όπως πλατφόρμες πετρελαίου, λατομεία ορυκτών, και ορυχεία. Γενικότερα, η ιδέα του βιομετρικού γιλέκου βασίζεται στην προσπάθεια δημιουργίας ενός προσωπικού φύλακα για πολίτες κάθε ηλικίας προστατεύοντάς τους τόσο από εργασιακούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους όσο και κινδύνους της καθημερινότητας ιδιαίτερα για ευαίσθητες ομάδες πολιτών με προβλήματα υγείας.el
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
ΤύποςMaster Thesisen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2019-11-26-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2019-
Θεματική ΚατηγορίαBiometric search & Rescue vesten
Βιβλιογραφική ΑναφοράStylianos Tsatsarounos, "Design and implamation of a prototype biometric safety vest for data collection and collaboration with unmanned aerial vehicles.", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019en
Βιβλιογραφική ΑναφοράΣτυλιανός Τσατσαρούνος, "Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτότυπου βιομετρικού γιλέκου εργασίας με δυνατότητες συλλογής δεδομένων και συνεργασίας με μη επανδρωμένα ιπτάμενα συστήματα.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά