Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Crypto currencies: μία νέα οικονομία και η ασφάλεια μετάβασης σε αυτά

Gkountoumas Filippos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A023924B-1BC0-4269-9672-4ADFBFF0E27F
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φίλιππος Γκουντούμας, "Crypto currencies: μία νέα οικονομία και η ασφάλεια μετάβασης σε αυτά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84035
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη, ένα θεωρητικής επισκόπησης και ανάλυσης, και ένα εμπειρικό που βασίζεται σε αποτελέσματα πραγματικής έρευνας.Για το πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε μελέτη βιβλιογραφικής επισκόπησης δευτερογενών πηγών, με σκοπό την κατανόηση της τεχνολογίας των κρυπτονομισμάτων και της επαναστατικής καινοτομίας που διέπει αυτή την τεχνολογία. Παρουσιάζεται και αναλύεται η αρχική εμφάνιση τους στον χώρο της τεχνολογίας, η διαδικασίες που διέπουν την λειτουργεία τους, καθώς και μια αναφορά στην τεχνολογία του blockchain που είναι η τεχνολογία πάνω στην οποία βασίζονται τα περισσότερα κρυπτονομίσματα.Για την ολοκλήρωση και παρουσίαση του εμπειρικού μέρους πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα πεδίου με χρήση ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού τύπου. διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε με δειγματοληψία σε υποκειμενικό μη πιθανοτικό δείγμα, με σκοπό τη κατανόηση της επίγνωσης των Ελλήνων πολιτών για τα κρυπτονομίσματα και της διάθεσης του για μεταστροφή σε μία εναλλακτική οικονομία όπως αυτά. Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο πήραν μέρος 256 συμμετέχοντες. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε μία πειραματική διαδικασία με την μορφή διεξαγωγής ενός από τα πιο γνωστά πειράματα της Θεωρίας Παιγνίων(Ultimatum Game), με σκοπό την παρατήρηση του κατά πόσο τα κρυπτονομίσματα επηρεάζουν την συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε πειράματα τέτοιου τύπου, και σε 1 προς 1 σύγκριση με αντίστοιχα πειράματα μελετήθηκε η αντίληψη των συμμετεχόντων ως προς τα κρυπτονομίσματα. παρατήρηση έγινε σε δείγμα 148 συμμετεχόντων στο οποίο προσφέρθηκαν ως μέσο συναλλαγής εικονικά συναλλάγματα(πόντοι) καθώς και πραγματικά ποσά κρυπτονομισμάτων για την διεξαγωγή του πειράματος.Τα αποτελέσματα των διαδικασιών μας έδειξαν πως στην Ελλάδα η έννοια του κρυπτονομίσματος είναι άγνωστη σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού, αλλά και ότι οι Έλληνες πολίτες είναι διστακτικοί σε μία μετάβαση σε μία εναλλακτική οικονομία όπως στα κρυπτονομίσματα. Εν αντιθέσει με τα παραπάνω συμπεράσματα οι γνώστες της συγκεκριμένης τεχνολογίας έδειξαν ότι κατανοούν την έννοια των κρυπτονομισμάτων αντίστοιχα με αυτή των συμβατικών συναλλαγματικών μορφών. Κατά την διαδικασία της διεξαγωγής του Ultimatum Game παρατηρήθηκε πως οι παίκτες ενήργησαν αντίστοιχα με τους παίκτες άλλων διαδικασιών στα οποία χρησιμοποιήθηκαν χαρτονομίσματα και διαφορετικά από τους παίκτες που είχαν ως μέσον συναλλαγής πόντους ή άλλες εικονικές μορφές συναλλάγματος. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι υπάρχει ένα φαινόμενο επιρροής των παικτών από τα κρυπτονομίσματα στα πειράματα του Παιγνίου Κυριαρχίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά