Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση κατανεμημένου συστήματος παραγωγού-καταναλωτή για υπολογισμό κανόνων Golomb σε αναδιατασσόμενο υπερυπολογιστή

Foteinopoulos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8F49F8E5-94DB-4254-9C4C-01665460791E
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Φωτεινόπουλος, "Σχεδίαση κατανεμημένου συστήματος παραγωγού-καταναλωτή για υπολογισμό κανόνων Golomb σε αναδιατασσόμενο υπερυπολογιστή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84051
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένας βέλτιστος κανόνας Golomb είναι ένα σύνολο απο διακριτούς θετικούς ακεραίους (σημεία), τέτοιους ώστε όλες οι διαφορές, που μετρώνται από κάθε διαφορετικό ζευγάρι, να είναι μοναδικές, και να καταλαμβάνουν το μικρότερο χώρο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κανόνα που έχει τον ίδιο αριθμό σημείων. Οι βέλτιστοι κανόνες Golomb χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών πολλών επιστημονικών τομέων, αλλά η εύρεση τους είναι ακριβή υπολογιστικά και εξαιρετικά χρονοβόρα, παρά την συνεχιζόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ωστόσο, είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να παραλληλοποιηθει. Συνεπώς υπάρχει μεγάλο κίνητρο για να σχεδιάσουμε μία προσαρμοσμένη λύση βασισμένη στην τεχνολογία των FPGA. Η σχεδίασή μας υλοποιείται στο Convey HC-2ex, μια ετερογενή υπολογιστική πλατφόρμα πολλών FPGA, που μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά πολλά επίπεδα παραλληλοποίησης, με σκοπό να βελτιώσουμε προηγούμενες αρχιτεκτονικές που εστίαζαν στην λύση αυτού του προβλήματος. Ακολουθώντας την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του HC-2ex, μεταφέραμε την σχεδίαση μας σε δύο σύγχρονες FPGA αξιοποιώντας την εξέλιξη των σχεδιαστικών εργαλείων βασισμένων σε γλώσσες περιγραφής υλικού. Παρά την μεγάλη κλίμακα της πλατφόρμας HC-2ex, αντιμετωπίσαμε περιορισμούς όσον αφορά τον χώρο, εξαιτίας της χαμηλής απόδοσης των παλιότερων σχεδιαστικών εργαλείων. Αντιθέτως, τα αποτελέσματα από τις δύο FPGA είναι αρκετά υποσχόμενα, καθώς πετυχαίνουμε σχεδόν τέλεια αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, διατηρώντας υψηλό ρολόι, και καταλήγοντας σε ένα πιθανό speedup 3x σε σχέση με το HC-2ex, που πέφτει στο 2x στην περίπτωση μεγαλύτερων βέλτιστων κανόνων Golomb.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά