Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργαλείο στατιστικής ανάλυσης δεδομένων θορύβου σε διατάξεις CMOS

Stoikotidis Stamatis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B0975C24-E0FE-40AA-A729-2074D0E8D8EE
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταμάτης Στοϊκοτίδης, "Εργαλείο στατιστικής ανάλυσης δεδομένων θορύβου σε διατάξεις CMOS", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019. https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84111
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η τεχνολογία CMOS είναι η κορυφαία τεχνολογία για την κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, προσφέροντας πλεονεκτήματα όπως: αξιοπιστία, χαμηλό κόστος και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ο θόρυβος είναι μια κρίσιμη παράμετρος που επηρεάζει τη λειτουργία και τη συμπεριφορά των κυκλωμάτων. Η σωστή πρόβλεψη του θορύβου σε ολοκληρωμένα συστήματα μέσω προσομοίωσης κυκλώματος βασισμένης σε ολοκληρωμένα μοντέλα είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, δεδομένου του υψηλού κόστους κατασκευής ενός συστήματος. Η κακή πρόβλεψη του θορύβου στα MOSFET καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την εφαρμογή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, καθώς η έλλειψη κατανόησης του θορύβου είναι ένα τεράστιο εμπόδιο για τον σωστό χειρισμό του θορύβου. Η επιτυχής και ακριβής στατιστική ανάλυση μιας διάταξης είναι μια κρίσιμη διαδικασία που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα την αιτία του θορύβου και πόσο αποτελεσματικά μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του θορύβου χαμηλής συχνότητας σε διατάξεις και κυκλώματα MOSFET, τόσο σε ποιοτικό όσο και ποσοτικό επίπεδο. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου CAD σε περιβάλλον Java το οποίο θα δίνει την δυνατότητα αναλυτικής μελέτης της διασποράς των μετρήσεων θορύβου χαμηλής συχνότητας που λαμβάνουμε. Σε πρώτο επίπεδο, διεξήχθησαν πειραματικές μετρήσεις θορύβου χαμηλής συχνότητας σε διατάξεις τεχνολογίας CMOS 180nm. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το εργαλείο CAD και οι γραφικές παραστάσεις του μέσου όρου αλλά και της στατιστικής διασποράς του θορύβου σε ένα εύρος διαφορετικών περιοχών λειτουργίας των τρανζίστορ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά