Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ορυκτολογική εξέταση και ποιοτική αναβάθμιση με μαγνητικό διαχωρισμό του σιδηρομεταλλεύματος της περιοχής Κακόπετρος (Ν. Χανίων)

Vagena Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FD76031E-A55F-48E5-92AD-257619C5E87F
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Βαγενά, "Ορυκτολογική εξέταση και ποιοτική αναβάθμιση με μαγνητικό διαχωρισμό του σιδηρομεταλλεύματος της περιοχής Κακόπετρος (Ν. Χανίων)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84141
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ορυκτολογική μελέτη και η δυνατότητα εμπλουτισμού με μαγνητικό διαχωρισμό του σιδηρομεταλλεύματος της περιοχής Κακόπετρος (Νομός Χανίων).Το σιδηρομετάλλευμα της περιοχής Κακόπετρου είναι λειμωνιτικού τύπου και βρίσκεται επάνω σε στρώμα φυλλιτών-χαλαζιτών το οποίο καλύπτεται από ασβεστολιθικά κροκαλοπαγή ηλικίας Μειόκαινου. Η δομή του μεταλλεύματος χαρακτηρίζεται γενικά ως εμπλεκτική διακοκκώδης. Τα κύρια ορυκτολογικά συστατικά του σιδηρομεταλλεύματος είναι γκαιτίτης, χαλαζίας και δευτερευόντως, κρυπτομέλανας και αιματίτης. Η χημική ανάλυση των αρχικών δειγμάτων έδειξε, ότι η περιεκτικότητα του Fe2O3 κυμαίνεται από 52,75% έως 78,04%, ενώ του SiO2 κυμάνθηκε από 3,81% έως 33,10%. Σημαντικές συγκεντρώσεις MnO εντοπίζονται στο μετάλλευμα με περιεκτικότητα από 0,23% έως 15,84%.Ο εμπλουτισμός του μεταλλεύματος διεξήχθη σε 3 φάσεις μαγνητικού διαχωρισμού. Ο πρώτος μαγνητικός διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε στα κοκκομετρικά κλάσματα, που προέκυψαν από τη θραύση και την κοσκίνιση του αρχικού υλικού, τα οποία είναι -8+4 mm, -4+1 mm, -1+0,250 mm, -0,250+0,010 mm και -0,010 mm. Στη συνέχεια ακολούθησε ο δεύτερος μαγνητικός διαχωρισμός όπου χρησιμοποιήθηκαν τα πλουσιότερα μαγνητικά προϊόντα του πρώτου μαγνητικού διαχωρισμού. Τέλος, ο τρίτος μαγνητικός διαχωρισμός εφαρμόστηκε στο αρχικό υλικό έπειτα από λειοτρίβηση στο ραβδόμυλο με στόχο να φτάσει στην κοκκομετρία -0,250 mm. Τα αποτελέσματα δοκιμής του μαγνητικού διαχωρισμού του σιδηρομεταλλεύματος έδειξαν ότι o καλύτερος εμπλουτισμός επιτεύχθηκε στο κλάσμα -0,250+0,010 mm στα μονά περάσματα με ένταση 6Α με ανάλυση σε σίδηρο 61,31% και κατανομή 92,48% αντίστοιχα, ενώ το πυρίτιο βρίσκεται στο μη μαγνητικό με ανάλυση 58,77% και κατανομή 58,56% αντίστοιχα. Σημαντικές αναβαθμίσεις σημείωσε και το μαγγάνιο σε αρκετά κλάσματα, με καλύτερη αυτή του -0,250+0,010 mm στην ένταση 6Α στα μονά περάσματα, όπου αυξήθηκε κατά 24,21% με κατανομή βάρους 93,73%.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά