Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναζητώντας τη θεατρικότητα στο δημόσιο χώρο: Τρία παραδείγματα από την Ελλάδα

Petouri Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E4A1D7F7-78F1-4398-B503-5ED902238B80
Έτος 2019
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Πετούρη, "Αναζητώντας τη θεατρικότητα στο δημόσιο χώρο: Τρία παραδείγματα από την Ελλάδα", Ερευνητική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84306
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της θεατρικότητας στον δημόσιο χώρο. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζονται τρεις δημόσιοι χώροι από την Ελλάδα: η πλατεία Μοναστηρακίου στην Αθήνα, η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και τμήμα του παραποτάμιου δημόσιου χώρου στη Φλώρινα. Η επιλογή των τριών παραδειγμάτων προέκυψε με κριτήριο τη θεατρικότητά τους, έτσι όπως έχει οριστεί από τον ιστορικό Άγγελο Χανιώτη, αλλά και τη σημασία τους στον αστικό ιστό της πόλης που ανήκουν. Επιλέχθηκαν επειδή διαθέτουν μια ποικιλία χώρων, διαφορετικών αρχιτεκτονικών ποιοτήτων, που δημιουργούν το σκηνικό για την καθημερινή ζωή των πολιτών. Ενδεικτικά, η εργασία επιχειρεί να απαντήσει στο αν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στη θεατρικότητα του δημόσιου χώρου και σε συγκεκριμένες χρήσεις που αυτός προσελκύει και στο πως ερμηνεύεται αυτό. Αναζητούνται, επίσης, οι αστικοί και αρχιτεκτονικοί χειρισμοί που προσδίδουν θεατρικότητα στο δημόσιο χώρο, καθώς και ο ρόλος της ροϊκότητας του δρόμου και του υδάτινου στοιχείου στην απόδοση θεατρικότητας σε αυτόν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά