Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή για την διαχείριση ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων, βασισμένο στο Arduino για Online ύδρευση

Smyrnaios Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A3A84F3A-673C-4958-A60F-0BFC20932905
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Σμυρναίος, "Εφαρμογή για την διαχείριση ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων, βασισμένο στο Arduino για Online ύδρευση", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84391
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος αυτόματης άρδευσης αγροτεμαχίου. Το σύστημα αποτελείται από ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων και ένα ενσωματωμένο σύστημα (embedded system) για την καταγραφή των φυσικών φαινομένων (θερμοκρασιών, υγρασίας ατμόσφαιρας και εδάφους), ένα σύστημα μεταφόρτωσης των δεδομένων μέσω ασύρματου δικτύου 4G σε ένα web server χρησιμοποιώντας web services και την επακόλουθη αποθήκευση τους σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων (postgres). Στη συνέχεια, περιλαμβάνει την κατασκευή RESTful webservices για τη διαχείριση των δεδομένων, καθώς και την τροποποίηση των παραμέτρων μέσω των οποίων ο αλγόριθμος επιλέγει αν θα ξεκινήσει ή όχι την άρδευση του αγροτεμαχίου. Η διαχείριση των δεδομένων των web services γίνεται μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη διεπαφής έτσι ώστε να είναι προσιτό σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Ακόμη έχει δημιουργηθεί μια εφαρμογή (Android app) και τα αντίστοιχα restful webservices για το Android app.Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται ανάλυση του κάθε υποσυστήματος. Η σχεσιακή βάση δεδομένων σχεδιάστηκε ακολουθώντας τα πρότυπα για τη καταγραφή «μετρήσεων» αισθητήρων όπως αυτά έχουν οριστεί από την Open Geospatial Consortium (OGC). Για την κατασκευή των διεπαφών της διαδικτυακής εφαρμογής (web application), χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Java και το spring boot framework, σε συνδυασμό με το Javascript AngualrJS framework καθώς και άλλων ανοιχτών βιβλιοθηκών. Τα webservices για την Android εφαρμογή δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας dotnetcore framework και τη γλώσσα προγραμματισμού C#. Ενώ για την ίδια την εφαρμογή Android χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Xamarin. Για το διαμοιρασμό της web εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε ένας διακομιστής σε virtual machine. Η σχεσιακή βάση δεδομένων (postgres), η εφαρμογή Java springboot καθώς και η εφαρμογή dotnetcore λειτουργούν σε 3 dockers που επικοινωνούν μεταξύ τους απομονωμένοι από το υπόλοιπο λειτουργικό σύστημα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά