Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος της επίδρασης διαφόρων αδρανών υλικών και ποζολάνης στις μηχανικές ιδιότητες κονιαμάτων φυσικής υδραυλικής ασβέστου.

Samiotaki Areti

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A27594FA-A11B-4047-AD67-A673E0E546C5
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αρετή Σαμιωτάκη, "Έλεγχος της επίδρασης διαφόρων αδρανών υλικών και ποζολάνης στις μηχανικές ιδιότητες κονιαμάτων φυσικής υδραυλικής ασβέστου.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84412
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της επίδρασης της ποζολάνης σε σχέση με διάφορες κονίες και αδρανή υλικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή κονιαμάτων .Σκοπός της εργασίας ήταν η κατασκευή υδραυλικών κονιαμάτων με μίγματα φυσικής υδραυλικής ασβέστου στο ρόλο της συνδετικής κονίας και χαλαζιακής άμμου, ασβεστολιθικής άμμου και διαβάση διαδοχικά, στον ρόλο των αδρανών. Μέρος της κονίας αντικαταστάθηκε από την ποζολάνη με σκοπό να ερευνηθεί η επίδρασή της στις μηχανικές αντοχές αλλά και στην σύσταση των κονιαμάτων .Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε πέντε βασικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων και συλλογή των απαιτούμενων για τις προσμίξεις ποσοτήτων των υλικών. Στο δεύτερο στάδιο κατασκευάστηκαν έξι διαφορετικά μείγματα υδραυλικών κονιών (Q,L,D,QP,LP,DP) τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες αναλογίες κονίας, αδρανών υλικών και νερού. Στο τέταρτο στάδιο, τα δοκίμια αυτά υποβλήθηκαν σε δοκιμές μονοαξονικής θλίψης και κάμψης τριών σημείων, σε 28, 90, 120 και 180 ημέρες. Στο πέμπτο στάδιο πραγματοποιήθηκε ορυκτολογική/στερεοσκοπική παρατήρηση και ανάλυση των δοκιμίων, τα οποία είχαν ληφθεί μετά τις εκάστοτε δοκιμές και η διεξαγωγή των αποτελεσμάτων.Συσχετίζοντας τις μηχανικές αντοχές με τις αντίστοιχες ορυκτολογικές αναλύσεις των δοκιμίων, αποδεικνύεται ότι η προσθήκη της ποζολανικής κονίας στα κονιάματα αυξάνει τη μηχανική αντοχή των κονιαμάτων, κάνοντας τα κατάλληλα για πιο απαιτητικές εφαρμογές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά