Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ατομικό προφίλ εφήβων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Χαρακτηριστικά, παράγοντες που το επηρεάζουν και στατιστικές συσχετίσεις τους.

Nikiforaki Vasiliki

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/5643D5C8-D563-41CB-AD26-FE6C337BEE61-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84525-
Γλώσσαel-
Μέγεθος113 σελίδεςel
ΤίτλοςΑτομικό προφίλ εφήβων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Χαρακτηριστικά, παράγοντες που το επηρεάζουν και στατιστικές συσχετίσεις τους. el
ΤίτλοςIndividual secondary education students profile: Characteristics, factors influencing it and their statistical correlations. en
ΔημιουργόςNikiforaki Vasilikien
ΔημιουργόςΝικηφορακη Βασιλικηel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Daras Tryfonen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Δάρας Τρύφωνel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Delis Anargirosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Δελής Ανάργυρος el
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Manousakis Antoniosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Μανουσάκης Αντώνιοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Production Engineering and Managementen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησηςel
ΠερίληψηΗ παρούσα έρευνα στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών στον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία – σωματική και ψυχοκοινωνική – των εφήβων στα Χανιά και στο να διερευνηθούν ποιοι κοινωνικό - δημογραφικοί παράγοντες όπως φύλο, ηλικία, εθνικότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, η οικογενειακή κατάσταση των γονέων, κ.α. επιδρούν στην διαμόρφωση των συμπεριφορών αυτών. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 120 εφήβους των Χανίων Κρήτης, εκ των οποίων το 54,2% ήταν αγόρια και το 45,8% ήταν κορίτσια, ηλικίας μεταξύ 12-20 ετών με το 62,4% των εφήβων να ανήκει στην ηλιακή ομάδα 18-20 ετών και το 91,2% να έχουν Ελληνική καταγωγή. Η έρευνα διεξήχθη το Σεπτέμβριο του 2019. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: Σχετικά με τις σπουδές και την εκπαίδευση, οι έφηβοι απάντησαν ότι προτιμούν σε μεγαλύτερο ποσοστό για τις σπουδές το ΓΕΛ (65%) και σε μικρότερο ποσοστό το ΕΠΑΛ (35%). Ως προς την κατεύθυνση σπουδών του ΓΕΛ διαπιστώθηκε τα αγόρια να επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την Τεχνολογική κατεύθυνση (επαγγέλματα τεχνοκρατικά, οικονομικά, στρατό-αστυνομία-ναυτικό, πληροφορικής, μηχανολογία, ηλεκτρολογία) από ότι τα κορίτσια που επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τη Θεωρητική κατεύθυνση (διδασκαλικά επαγγέλματα: δασκάλες, καθηγήτριες, νηπιαγωγοί). Ως προς τον τομέα σπουδών ΕΠΑΛ, διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια κατευθύνονται περισσότερο προς επαγγέλματα Φροντίδας και υπηρεσιών-Υγείας (δηλ. νοσηλεύτριες) ή Διοίκησης και Οικονομίας (υπάλληλοι γραφείου, γραμματείς κ.α.),τα δε αγόρια επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τους τομείς Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ναυτικών Επαγγελμάτων, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένων Τεχνών. Διαπιστώθηκε ότι το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πατέρα επηρεάζει τον τύπο σπουδών του εφήβου. Οι έφηβοι είναι ευχαριστημένοι από το σχολείο (85%), παρ’ όλα αυτά θεωρούν μέτριο (27,5%) και καλό (25,8%) το εκπαιδευτικό σύστημα και πιστεύουν ότι το φροντιστήριο είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του σχολείου (78,3%) και για αυτό πηγαίνουν φροντιστήριο (83,3%). Πιστεύουν ότι οι καθηγητές τους δεν ασκούν πίεση και οι εκπαιδευτικοί με περιορισμένη κατάρτιση συντελούν πολύ στη χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης (48,3%). Σχετικά με την υγεία, οι έφηβοι δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (95%), πιστεύουν ότι τρέφονται σωστά (75%), δεν καπνίζουν (78,3%) ασχολούνται με τον αθλητισμό πάρα πολύ (31,7%) και αρκετά (26,7%), πηγαίνουν στο σχολείο με το λεωφορείο (30,8%) ή/και με τα πόδια (30%). Διαπιστώθηκε ότι οι έφηβοι μεγαλύτερης ηλικίας 18-20 είναι αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις άλλες ηλικιακές ομάδες και ότι το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πατέρα επηρεάζει την σωστή διατροφή του εφήβου. Σχετικά με τις ώρες ενασχόλησης με σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, αφιερώνουν μία με δυο ώρες (64,1%) την ημέρα για το διάβασμα των μαθημάτων του σχολείου, δυο με τρεις ώρες (55%) την ημέρα για εξωσχολικές δραστηριότητες, τρεις ώρες (32,5%) ή δύο ώρες (27,5%) την ημέρα σε ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάνω από τρεις ώρες την ημέρα στο να ακούν μουσική (50,8%). Σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις, έχουν 5-10 φίλους (44,2%) και αφιερώνουν μία ώρα με τους φίλους τους εκτός σχολείου (57,5%). Δεν έχουν πέσει θύμα μπούλινγκ (65%) ενώ διαπιστώθηκε ότι όλα τα παιδιά Αλβανικής καταγωγής έχουν πέσει θύμα κάποιας μορφής bullying. Οι έφηβοι πιστεύουν πώς δεν τους βλέπουν οι άλλοι υποτιμητικά (38%). Σχετικά με τις οικογενειακές σχέσεις, έχουν καλή σχέση με τους γονείς τους (89,2%) και πιστεύουν ότι το οικογενειακό τους περιβάλλον δεν τους ασκεί πίεση (80%). el
ΠερίληψηThe purpose of this study was to collect information on the lifestyle, habits and behaviors related to the health - physical and psychosocial - of adolescents in Chania and to investigate which socio-demographic factors, gender, age, nationality, level of education of parents, the marital status of the parents, etc.) influence the formation of these behaviors. The sample consisted of 120 adolescents from Chania, Crete, of whom 54.2% were boys and 45.8% were girls, aged 12-20 years, with 62.4% of adolescents belonging to the solar group 18 -20 years and 91.2% of Greek origin. The survey was conducted in September 2019. The results of the survey showed that: Regarding studies and education, adolescents responded GEL (65%) and EPAL (35%). In terms of GEL studies it was found that boys were more likely to choose Technology (professions technocratic, economical, army-police-navy, computer science, engineering, electronics) than girls to choose more. Theoretical direction (teaching professions: teachers, teachers, kindergartens) than boys . Concerning the EPAL field of study, it was found that girls were more likely to go to careers and health services (i.e. nurses) or administration and finance (office workers, secretaries, etc.) and boys to choose more Electricity, Nautical Professions, Computer Science, and Applied. It was found that the high educational level of the father influences the type of adolescent study. The adolescents were happy with the school (85%), however they consider the educational system moderate (27.5%) and good (25.8%) and believe that the tutorial is a necessary complement to the school (78.3%)and that's why they go tutoring (83.3%). They believe that their teachers are not under pressure and that teachers with limited training contribute significantly to poor quality of education (48.3%). Regarding health, adolescents do not have health problems (95%), believe that they are well fed (75%), do not smoke (78.3%) engage in sports too much (31.7%) and quite a lot (26, 7%) go to school by bus (30.8%) and on foot (30%). It was found that older adolescents 18-20 are more likely to be involved in sports than other age groups and that high father level of education influences adolescent nutrition. Concerning the hours of school and extracurricular activities, adolescents devoted one hour to two hours (64.1%) per day for reading school lessons, two to three hours (55%) per day for extracurricular activities, three hours (32.5%) or two hours (27.5%) per day on the Internet and social media and over three hours per day to listen to music (50.8%). In terms of social relationships, adolescents have 5-10 friends (44.2%) and spend one hour with their friends outside school (57.5%). They have not been bullied (65%) while all children of Albanian origin were found to be victims of some form of bullying . Adolescents believe that others do not see them as derogatory (38%) or infrequent (38%) Regarding family relationships, adolescents have a good relationship with their parents (89.2%) and believe that their family environment does not put pressure on them (80%). en
ΤύποςΜεταπτυχιακή Διατριβήel
ΤύποςMaster Thesisen
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2020-02-13-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2020-
Θεματική ΚατηγορίαΧαρακτηριστικά και παράγοντες που επηρεάζουν το ατομικό προφίλ των εφήβωνel
Θεματική ΚατηγορίαΣτατιστικές συσχετίσεις - έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2el
Θεματική ΚατηγορίαΑτομικό προφίλ εφήβων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςel
Θεματική Κατηγορίαen
Βιβλιογραφική ΑναφοράΒασιλική Νικηφοράκη, "Ατομικό προφίλ εφήβων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Χαρακτηριστικά, παράγοντες που το επηρεάζουν και στατιστικές συσχετίσεις τους. ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020el
Βιβλιογραφική ΑναφοράVasiliki Nikiforaki, "Individual secondary education students profile: Characteristics, factors influencing it and their statistical correlations. ", Master Thesis, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά