Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναερόβια Χώνευση ξηρού Τύπου Βιοστερεών μικροκοσκίνησης

Vardas Konstantinos

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/9406E4EB-FE48-40AC-8B0C-E7A9C014CD61-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84544-
Γλώσσαel-
Μέγεθος75 σελίδεςel
ΤίτλοςΑναερόβια Χώνευση ξηρού Τύπου Βιοστερεών μικροκοσκίνησηςel
ΤίτλοςDry anaerobic digestion of biosolids from microsieveen
ΔημιουργόςVardas Konstantinosen
ΔημιουργόςΒαρδας Κωνσταντινοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Gikas Petrosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Γκικας Πετροςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Kalogerakis Nikosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Καλογερακης Νικοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Venieri Danaien
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Βενιερη Δαναηel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΗ τεχνολογία της μικροκοσκίνησης αποτελεί μια μέθοδο απομάκρυνσης των βιοστερεών που εμπεριέχονται στα ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα, φιλτράροντάς τα μέσω ενός ατέρμονα περιστρεφόμενου ταινιόφιλτρου. Ένα βιομηχανικού τύπου μικροκόσκινο έχει εγκατασταθεί στην Ε.Ε.Λ του Ρεθύμνου, από όπου συλλέχθηκε η παραγόμενη ιλύς. Τα στερεά απομακρύνονται από τον θάλαμο συλλογής με έναν κοχλία προκαλώντας ταυτόχρονα την αφυδάτωση τους, παράγοντας μια αρκετά πυκνή ιλύ με συγκέντρωση ολικών στερεών (TS) και ολικών πτητικών στερεών (TVS) ίση με 39.2±0.9% και 88.6±0.8% (επί ξηρής βάσεως), αντίστοιχα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη και η σύγκριση, ως προς την παραγωγή βιοαερίου, δειγμάτων ιλύος προερχόμενες από μικροκόσκινο. Στην παραγόμενη ιλύ δεν προστέθηκε καθόλου νερό, έτσι ώστε αυτή να βρίσκεται σε στερεή κατάσταση, κατά την διάρκεια της αναερόβιας χώνευσης. Κάθε κύκλος χώνευσης διήρκησε 29 ημέρες. Συγκριτικά με την πρωτοβάθμια καθίζηση, ο όγκος της ιλύος που παράγεται κατά το στάδιο της μικροκοσκίνησης είναι σημαντικά μικρότερος. Μέσω αυτού του τρόπου επιτυγχάνεται η μείωση του μεγέθους του αντιδραστήρα που απαιτείται για την σταθεροποίηση της ιλύος. Ταυτόχρονα, λόγω της περιεκτικότητας της μικροκοσκινησμένης ιλύος σε στερεά, οι απαιτήσεις για πάχυνση και αφυδάτωση μειώνονται τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση της αναερόβιας χώνευσης, σε σύγκριση με την πρωτοβάθμια ιλύ. Κατά την διάρκεια των πειραμάτων κατασκευάστηκαν τέσσερα διαφορετικά δείγματα με το καθένα να έχει διαφορετική συγκέντρωση ολικών στερεών και διαφορετικό λόγο εμβολίου υποστρώματος (μικροκοσκινησμένης ιλύος). Το εμβόλιο που χρησιμοποιήθηκε για την αναερόβια χώνευση συλλέχθηκε από τον αναερόβιο χωνευτή της Ε.Ε.Λ Χανιών, η οποία τροφοδοτείται με μείγμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιλύος. Τα δείγματα που παρασκευάστηκαν είχαν λόγο εμβολίου/υποστρώματος ίσο με 1/1 για TS11%, 1/2 για TS14%, 1/4 για TS19% και 1/12 για TS27%. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι η μέγιστη παραγωγή βιοαερίου σημειώθηκε από τα δείγματα με συγκέντρωση στερεών ίση με 11%, για τα οποία η μέγιστη ημερήσια παραγωγή βιοαερίου υπολογίστηκε ίση με 100.1±3.5 ml/gVSκατεστρεμμένα. Ακόμα, η συνολική ποσότητα βιοαερίου που παρήχθη από τα δείγματα με συγκέντρωση ολικών στερεών 19% έφτασε μόλις το 1/4 σε σύγκριση με αυτά με συγκέντρωση TS 11%, σημειώνοντας μέγιστη παραγωγή βιοαερίου ίση με 41.8±3.8 ml/gVSκατεστρεμμένα. Επιπλέον, ικανοποιητική ήταν η παραγωγή βιοαερίου από τα δείγματα με συγκέντρωση TS 14% των οποίων η μέγιστη ημερήσια παραγωγή βιοαερίου έφτασε τα 72.8.1±3.4 ml/gVSκατεστρεμμένα. Τέλος, η σταθεροποίηση των δειγμάτων με TS 27%, τα οποία χαρακτηρίζονταν και από τον μικρότερο λόγο εμβολίου/υποστρώματος, είχε πολύ μικρή παραγωγή βιοαερίου. Από την επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων, παρατηρήθηκε ότι η υψηλότερη παραγωγή βιοαερίου σημειώθηκε από τα δείγματα με τον μεγαλύτερο λόγο εμβολιου/υποστρώματος και την μεγαλύτερη συγκέντρωση ολικών στερεών. Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγής του βιοαερίου, διατηρώντας τις ίδιες συγκεντρώσεις στερεών στο δείγμα, δύναται να επιτευχθεί με την χρήση εμβολίου που θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συγκέντρωση στερεών.el
ΠερίληψηThe technology of microsieve constitutes a removal method of biosolids from raw wastewater, that utilizes a continuous belt screen filter in order to separate solids from the raw wastewater. An industrial type microsieve has been installed in the municipal wastewater treatment plant (WWTP) in Rethymno, where the primary microsieve sludge was collected. An auger screw fitted in the microsieve dewaters the collected solids, producing a dense cake with total solids (TS) and total volatile solids (TVS) concentration of 39.2±0.9% and 88.6±0.8% (as a percentage of the TS) respectively. The main purpose of this study was the examination and comparison, according to biogas production, of samples of microsieve sludge. In the produced sludge was not added water, so that to be in solid condition, during the anaerobic digestion. Each cycle of stabilization lasted 29 days. In comparison to primary sedimentation, the volume of sludge that is produced during the microsieve is significantly lower. Thus, is achieved the decrease of the total volume of reactor that is required for the stabilization. At the same time, due to solids content in microsieve sludge, the necessity of thickening and dewatering of the sludge were eliminated, before and after the accomplishment of anaerobic digestion, respectively, in comparison with primary sludge. Four different samples were prepared; each of them had different concentration of total solids and different ratio inoculum/ substrate. The inoculum which was used in anaerobic digestion, was collected from the anaerobic reactor of WWTP of Chania, which are being fed with mix of primary and secondary sludge. In the samples were examined, the ratio of inoculum/substrate varied from 1/1 for TS 11%, 1/2 for TS 14%, 1/4 for TS 19% and 1/12 for TS 27%. The results appeared that the higher biogas production was achieved from the samples with concentration of TS 11% (semi-dry), with the maximum daily production of biogas at 100.1±3.5 ml/gr VSdestroyed. Furthermore, samples with 19% TS produced only 1/4 of the total biogas production of the samples with 11% TS, with the maximum daily of biogas was calculated at 41.8±3.8 ml/gVSdestroyed. Samples with 14% TS produced a satisfying amount of biogas with 72.8±3.4ml/gVSdestroyed, almost approaching the peak of 11% TS samples. Finally, the samples with the minimum ratio of inoculum/substrate and highest concentration of total solids 27%, which had really small amount gas production. From the processing of experimental results, is observed that the highest biogas production, was noted from the samples with the highest ratio of inoculum/substrate and highest total solids concentration. However, The increment of biogas production, maintaining the same total solids concentration in the samples, could be achieved with the utilize of an inoculum with higher TS content.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2020-02-20-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2020-
Θεματική ΚατηγορίαΑναερόβια χώνευσηel
Θεματική ΚατηγορίαΜικροκοσκίνησηel
Θεματική ΚατηγορίαΑναερόβια χώνευση ξηρού τύπουel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΚωνσταντίνος Βάρδας, "Αναερόβια Χώνευση ξηρού Τύπου Βιοστερεών μικροκοσκίνησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020el
Βιβλιογραφική ΑναφοράKonstantinos Vardas, "Dry anaerobic digestion of biosolids from microsieve", Diploma Work, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά