Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συμβολή της μεθόδου γεωραντάρ στην τρισδιάστατη απεικόνιση του οδοστρώματος σε τμήματα του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων

Tarantilis Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8B13134E-E843-4C36-8E00-F4104495D540
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Ταραντίλης, "Συμβολή της μεθόδου γεωραντάρ στην τρισδιάστατη απεικόνιση του οδοστρώματος σε τμήματα του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84551
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η συμβολή της μεθόδου γεωραντάρ στην τρισδιάστατη απεικόνιση οδοστρώματος του νέου δρόμου Μουζουρά-Μαραθίου Χανίων.Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, πραγματοποιήθηκε επεξεργασία δεδομένων GPS και GPR κεραίας 400 MHz. Αρχικά, στο υπολογιστικό πρόγραμμα Excel, δημιουργήθηκε κάναβος και προσδιορίστηκαν οι συντεταγμένες των περιεχόμενων μετρήσεων GPR. Για την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MATGPR το οποίο αποτελεί υποπρόγραμμα του λογισμικού MATLAB. Στη συνέχεια, χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί παρεμβολή των δεδομένων προκειμένου να γίνει η απεικόνιση του όγκου των δεδομένων στο λογισμικό Transform. Η παρεμβολή έγινε σε δύο κανονικοποιημένους κάναβους που δημιουργήθηκαν για αυτόν το σκοπό. Επίσης, για την βέλτιστη απεικόνιση της περιοχής μελέτης αλλά και για τον ποιοτικό έλεγχο των παρεμβολών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό AutoCAD.Τέλος έγινε η ερμηνεία των τρισδιάστατων δεδόμενων χρησιμοποιόντας τις κάθετες τομές από το ΜΑΤGPR και τις οριζόντιες τομές του Transform, εντοπίστηκε λοιπόν μια περιοχή που πιθανότατα να εμπεριέχει μικρά έγκοιλα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά