Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας για την απεικόνιση εγκοίλων στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου, Κρήτης

Spyropoulou Marina-Evangelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/ABED987E-8E48-456C-9A89-3015F347DE37
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρίνα-Ευαγγελία Σπυροπούλου, "Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας για την απεικόνιση εγκοίλων στο Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου, Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84554
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Ατσιπόπουλου Ρεθύμνου για την ανίχνευση εγκοίλων με την μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας και τη διάταξη διπόλου-διπόλου. Η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε σε δύο και τρείς διαστάσεις. Στόχος της ήταν η απεικόνιση των σχηματισμών του υπεδάφους στην περιοχή μελέτης και πιο συγκεκριμένα η εύρεση πιθανών εγκοίλων.Τα δεδομένα προέκυψαν από τις μετρήσεις σε δύο καννάβους Κ1 και Κ2 της περιοχής μελέτης, η κατασκευή των οποίων διευκόλυνε την συλλογή των δεδομένων και την διεξοδική έρευνα για την ανίχνευση εγκοίλων. Χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα επεξεργασίας Res2dinv, Res3dinv και EarthImager 3D. Κατόπιν, οι γεωηλεκτρικές τομές συγκρίνονται έτσι ώστε να επιλεγούν πιθανές θέσεις των εγκοίλων. Είναι σημαντικό τα αποτελέσματα της δισδιάστατης αντιστροφής να συγκλίνουν με εκείνα της τρισδιάστατης. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μεταξύ τους επιλέχθηκε το κατάλληλο πρόγραμμα και μέθοδος αντιστροφής.Από την γεωηλεκτρική διασκόπηση προκύπτουν θέσεις που συνιστούν ιδιαίτερης προσοχής για την κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή αυτή. Μετά την υπόδειξη πιθανών εγκοίλων στην περιοχή μελέτης εκτιμήθηκε το μέγεθός των.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά