Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρακτηρισμός πισσώδους αποβλήτου από διυλιστήριο πετρελαίου

Gianniki Eleni

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/0CA247E4-5986-42A1-A85F-D31AD90B5284-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84575-
Γλώσσαel-
Μέγεθος60 σελίδεςel
ΤίτλοςΧαρακτηρισμός πισσώδους αποβλήτου από διυλιστήριο πετρελαίουel
ΤίτλοςCharacterization of bituminous waste from oil refineryen
ΔημιουργόςGianniki Elenien
ΔημιουργόςΓιαννικη Ελενηel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Gidarakos Evaggelosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Γιδαρακος Ευαγγελοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Aivalioti Mariaen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Αϊβαλιωτη Μαριαel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Xekoukoulotakis Nikosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Ξεκουκουλωτακης Νικοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΗ διύλιση του αργού πετρελαίου είναι μια σύνθετη διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε διάφορα στάδια. Κατά τη διάρκεια των διαφόρων σταδίων επεξεργασίας, παράγονται μεγάλες ποσότητες από ελαιώδη απόβλητα. Σημαντικό μέρος των αποβλήτων αυτών αντιπροσωπεύουν τα πισσώδη υλικά. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας πετρελαίου είναι η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Με τον όρο πίσσα ορίζεται οποιοδήποτε φυσικό μίγμα στερεών και ημιστερεών υδρογονανθράκων που δεν αποστάζει υπό κενό. Η σύνθεση της πίσσας περιέχει χιλιάδες διαφορετικές χημικές ενώσεις, ενώ ως υλικό εμφανίζεται μαύρο, κολλώδες και πολύ ιξώδες. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το υλικό δύσκολο να χειριστεί. Επιπλέον, η πίσσα παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία τόσο στη σύνθεση όσο και στα χαρακτηριστικά ανάλογα με τη θέση της δεξαμενής από την οποία προέρχεται. Τα πισσώδη απόβλητα είναι προϊόν της επεξεργασίας του αργού πετρελαίου. Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των πισσώδων αποβλήτων, πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία, διότι τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την τεχνική δειγματοληψίας και το αναλυτικό πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο. Δεδομένου ότι ο λεπτομερής χαρακτηρισμός των πισσώδων αποβλήτων είναι μια σύνθετη διαδικασία, συνήθως προσδιορίζονται μόνο οι κύριες ιδιότητές τους. Η πιθανή χρήση των πισσώδων/ασφαλτικών υλικών και η μετατροπή τους σε εμπορεύσιμα πετρελαϊκά προϊόντα εξαρτάται τόσο από τη σύνθεσή τους όσο και από τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες για τον μετασχηματισμό τους. Η επιτυχής χρησιμοποίηση των αποβλήτων από τα διυλιστήρια μπορεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας πετρελαίου και, ως εκ τούτου, είναι επιθυμητή. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο χαρακτηρισμός των πισσώδων αποβλήτων διυλιστηρίου. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη μια σειρά αναλύσεων, προκειμένου να εκτιμηθεί η χημική σύνθεση των αποβλήτων, καθώς και οι κύριες φυσικές τους ιδιότητες. Η διαδικασία απαιτούσε την κλασματοποίηση των αποβλήτων πισσώδους υλικού με τη χρήση διαφόρων διαλυτών για την υλοποίηση των εκχυλίσεων, καθώς και την εκμετάλλευση της διαφορετικής προσροφητικής ικανότητας ορισμένων προσροφητικών για κάθε κλάσμα πετρελαίου. Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκαν τα πτητικά στερεά, τα μέταλλα και διεξήχθη στοιχειακή ανάλυση. Τέλος, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ταξινόμηση των αποβλήτων πισσώδους υλικού σε υδρογονάνθρακες, ρητίνες, ασφαλτένια, καρβένια και καρβοειδή και προσδιορισμός του οργανικού περιεχομένου.el
ΠερίληψηRefining crude oil is a complex process that takes place in several stages. During the different processing steps, significant amounts of oily waste are generated. One of the major challenges of the modern oil industry is the environmentally friendly management of this waste. Bitumen is defined as any natural mixture of solid and semisolid hydrocarbons that does not distill under vacuum. The composition of bitumen contains thousands of different chemical compounds, while as a material it appears black, sticky and highly viscous. The aforementioned characteristics make the material difficult to handle. In additional, bitumen presents a wide variation in both composition and characteristics depending on the reservoir location from which it originates. Bituminous waste is a product from the refinery processing of crude oil. Regarding the characterization of bituminous waste, it is a particularly sensitive process because the results depend on the sampling technique and the analytical protocol used in the laboratory. Since the detailed characterization of bituminous waste is a complex procedure, usually only its main properties are determined. The potential use of bituminous materials and their conversion into marketable petroleum products depends on both their composition and the applied technologies for their transformation. Successful utilization of refinery waste material can reduce the environmental impact of the oil industry and is therefore desirable. The aim of this study is the characterization of a bituminous refinery waste. For this purpose a group of analyzes was conducted in order to estimate the chemical composition of the waste, as well as, its main physical properties. The procedure required the fractionation of the bituminous waste using different solvents to realize the extractions, as well as the exploitation of the different adsorbing capacity of some adsorbents for each petroleum fraction. In particular volatile solids, metal concentration were determined and elemental analysis was performed. Finally, detailed fractionation of the bituminous waste in hydrocarbons, resins, asphaltenes, carbenes and carboids and determination of the organic content took place.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2020-02-18-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2020-
Θεματική ΚατηγορίαΠισσώδη απόβληταel
Θεματική ΚατηγορίαBituminous wasteen
Θεματική ΚατηγορίαΑπόβλητα διυλιστηρίουel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΕλένη Γιαννίκη, "Χαρακτηρισμός πισσώδους αποβλήτου από διυλιστήριο πετρελαίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020el
Βιβλιογραφική ΑναφοράEleni Gianniki, "Characterization of bituminous waste from oil refinery", Diploma Work, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά