Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μετατροπή της ενεργούς ιλύος σε καθαρό στερεό καύσιμο με χρήση πυρόλυσης και πλύσης

Kolosionis Angelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/81D04A3A-88AB-49C2-A2E4-C4A5EFF8C8B4
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Άγγελος Κολοσιώνης, "Μετατροπή της ενεργούς ιλύος σε καθαρό στερεό καύσιμο με χρήση πυρόλυσης και πλύσης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84588
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παραγωγή καθαρού καύσιμου (βιοεξανθράκωμα) από ενεργό ιλύ μέσω πυρόλυσης και δοκιμών έκλυσης. Οι διαδικασίες της πυρόλυσης έγινε σε διαφορετικές θερμοκρασίες (400-700 oC) και μελετήθηκαν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των πρωτογενών. Στην συνέχεια, τα βιοεξανθρακώματα υποβλήθηκαν σε διαδικασίες έκπλυσης με απιονισμένο νερό (W), υδροχλωρικό οξύ (HCl), αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA) με ταυτόχρονη ανάδευση σε τράπεζα δόνησης και απιονισμένο νερό με ανάδευση σε λουτρό υπερήχων (US) ώστε να παραχθεί καθαρό καύσιμο. Οι διαδικασίες έκπλυσης των βιοεξανθρακωμάτων μείωσαν το περιεχόμενο σε τέφρα και βαρέα μέταλλα, και βελτίωσαν σημαντικά τον δείκτη καυσίμου (fuel ratio). Επίσης, τα πλυμένα βιοεξανθρακώματα παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές θερμογόνου δύναμης, χαμηλότερους δείκτες σκωρίας (slagging and ash fouling indices) και υψηλότερες τιμές αντιδραστικότητας κατά την καύση, αποδεικνύοντας έτσι ότι έχουν δημιουργηθεί καύσιμα υψηλότερης ποιότητας. Συγκριτικά, οι δοκιμές έκπλυσης με HCl παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στο καύσιμο υλικό. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αποκαλύπτουν ότι η πυρόλυση σαν μεμονωμένη διαδικασία δεν είναι ικανή να παράξει καθαρό βιοκαύσιμο, αλλά σε συνδυασμό με την διαδικασία της έκπλυσης είναι μία πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την δημιουργία καθαρότερου καυσίμου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά