Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ψηφιακή μικροκατοπτρική συσκευή για τον έλεγχο της φασματικής έντασης ισχύος πηγών φωτός ευρέως φάσματος

Spyridaki Styliani

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/34262FD8-A503-4576-AFF4-33CA39D2A440
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Στυλιανή Σπυριδάκη, "Ψηφιακή μικροκατοπτρική συσκευή για τον έλεγχο της φασματικής έντασης ισχύος πηγών φωτός ευρέως φάσματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84691
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μια καινοτόμα ψηφιακή μικροκατοπτρική συσκευή για τον έλεγχο της φασματικής έντασης ισχύος πηγών φωτός ευρέως φάσματος. Στον κόσμο της οπτικής επιστήμης, υπάρχουν ήδη ρυθμιζόμενες πηγές φωτός (Tunable Light Sources – TLS) βασισμένες σε διαφορετικές τεχνολογίες, όπως λέιζερ (Distributed Bragg Reflector, Distributed Feedback, Ion and Dye), ρυθμιζόμενα φίλτρα (Liquid Crystal, Optical Parametric Oscillator and Acousto-optic) και άλλα. Οι εν λόγω πηγές παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα, όπως χαμηλή απόδοση, υψηλό κόστος και χαμηλή εκπεμπόμενη ισχύ. Ένας ακόμα σημαντικός περιορισμός ως προς την απόδοσή τους είναι πως συνήθως μπορούν να προβάλουν λιγότερα από δέκα ταυτόχρονα μήκη κύματος με εύρος οριοθετημένο από τις κορυφές κάθε φασματικής καμπύλης.Η οπτική συσκευή που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή είναι ικανή να προβάλει οποιοδήποτε διαθέσιμο φάσμα υπάρχει σε μορφή καμπύλης, ξεπερνώντας έτσι τον περιορισμό των κορυφών που μέχρι τώρα μπορούσαν να προβάλουν οι ρυθμιζόμενες πηγές φωτός. Την καινοτόμα συσκευή πλαισιώνει κατάλληλο λογισμικό και έτσι είναι πλήρως ελεγχόμενη από τον υπολογιστή. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε προϋπάρχον μοντέλο, αντικείμενο προηγούμενης διπλωματικής εργασίας το οποίο τροποποιήθηκε τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής όσο και λογισμικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά