Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημιουργία ανταγωνιστικού πράκτορα για αυτοματοποιημένες διαπραγματεύσεις

Ziogas Ioannis-Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8AE8D802-502D-4CCB-A047-0CA8AB75D8F4
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης-Παναγιώτης Ζιώγας, "Δημιουργία ανταγωνιστικού πράκτορα για αυτοματοποιημένες διαπραγματεύσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84731
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ορθολογικοί παίκτες διαπραγματεύονται σε πολλά πεδία στην πραγματική ζωή όπως για παράδειγμα σε ευφυή δίκτυα, τον υγειονομικό τομέα, στις επιχειρήσεις και γενικά σε περιβάλλοντα που συσχετίζονται με τα οικονομικά. Η βέλτιστη συμφωνία η οποία μπορεί να αποκτηθεί από μία διαπραγμάτευση αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο τρόπο τις επιθυμίες ενός παίκτη. Μία νέα πρόκληση για τους αυτόνομους πράκτορες που διαπραγματεύονται είναι να έχουν ελλιπή ή αβέβαιη πληροφορία για τις προτιμήσεις ενός χρήστη που αντιπροσωπεύουν, όπως απαιτείται για να συμμετάσχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό αυτόνομων πρακτόρων (ANAC). Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα πράκτορα ο οποίος είναι ικανός να διαπραγματεύεται με δοθείσα περιορισμένη πληροφορία σχετικά με τις προτιμήσεις ενός χρήστη, και στην συνέχεια να μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό ANAC. Στην εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός του πράκτορα ο οποίος βασίστηκε στις εργασίες των Srinivasan and Shocker (1973) και Tsimpoukis et al (2019). Ο πράκτορας υπολογίζει το διάστημα χρησιμότητας του (utility space), έχοντας περιορισμένες πληροφορίες στην μορφή κατηγορικών δεδομένων που προέρχονται μέσω συζευκτικής σύγκρισης αποτελεσμάτων, αντί για τις ακριβείς πληροφορίες χρησιμότητας. Χρησιμοποιούμε γραμμική βελτιστοποίηση για τον υπολογισμό των μερικών πληροφοριών και την μετατροπή τους σε υπολογισμούς τιμών χρησιμότητας, εφαρμόζοντας τον γνωστό αλγόριθμο simplex. Η στρατηγική μοντελοποίησης του αντιπάλου είναι εμπνευσμένη από το Tomas-Kilmann conflict mode Instrument (ΤΚΙ) γνωστό και ως ερωτηματολόγιο διάγνωσης προσεγγίσεων το οποίο προβλέπει την στρατηγική του αντιπάλου βασισμένο σε παλιότερες συγκρούσεις ή ένα εμπειρικό προφίλ όπως περιγράφεται στην έρευνα του Fujita (2016). Τέλος, η στρατηγική αποδοχής του αλγορίθμου βασίζεται στον ορισμό που έχει προταθεί απο τον Fujita (2016), με τις τιμές της να αντιστοιχούν είναι πιθανά αποτελέσματα του πεδίου χρησιμότητας του πράκτορα. Η προτεινόμενη μέθοδος αξιολογείται σε έντεκα διαφορετικά σενάρια χρησιμοποιώντας τέσσερα και μερικές φορές πέντε διαφορετικά πεδία διαπραγματεύσεων. Η στρατηγική της μεθόδου μας και διάφορες παραλλαγές της δοκιμάστηκαν σε μία πολύ γνωστή πλατφόρμα διαπραγματεύσεων, το GENIUS. Έλαβαν χώρα πρωταθλήματα διαπραγματεύσεων τα οποία συμπεριέλαβαν πράκτορες τόσο με τέλεια πληροφορία, όσο και με ελλιπή ενημέρωση σχετικά με το προφίλ προτιμήσεων τους. Ως αντίπαλοι με τέλεια πληροφόρηση για τις προτιμήσεις τους, χρησιμοποιήθηκαν πράκτορες οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε παλαιότερους διαγωνισμούς του ANAC. Διεξήχθη μία συστηματική πειραματική αξιολόγηση η οποία παρουσιάζει την ικανότητα της μεθόδου μας να υπολογίζει το πεδίο χρησιμότητας που προέρχεται από ελλιπή πληροφόρηση με εξαιρετική εγγύτητα στο πραγματικό πεδίο χρησιμότητας. Τα αποτελέσματα επίσης επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική αποδοχής του αλγόριθμου δέχεται προσφορές βασισμένες στο όριο αποδοχής το οποίο τέθηκε. Επιπρόσθετα, στα αποτελέσματα επίσης υπογραμμίζεται το πόσο άδικο είναι να ανταγωνίζονται πράκτορες οι οποίοι γνωρίζουν τις ακριβείς προτιμήσεις τους με πράκτορες με ελλιπή αρχική πληροφορία. Η προσεκτική παρατήρηση της συμπεριφοράς του πράκτορά μας και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων μας, μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως μια λιγότερο συνεργατική (περισσότερο συντηρητική) στρατηγική αποδοχής προσφορών θα βελτίωνε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου μας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά