Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη γραμμής παραγωγής ογκομαρμάρων

Goumas Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/250BD1E9-ACE2-4655-9771-3F11007B1AC8
Έτος 2020
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Γκούμας, "Μελέτη γραμμής παραγωγής ογκομαρμάρων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.84735
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένα σύστημα παραγωγής ογκομαρμάρων και παραπροϊόντων συνήθως είναιπολύπλοκο καθώς περιλαμβάνει πολλά ενδιάμεσα στάδια παραγωγής μέχρι τηνδημιουργία τελικών όγκων, πλακών, πλακιδίων τυποποιημένων διαστάσεων, ειδικών προϊόντων και αδρανών προς πώληση. Στάδια τα οποία για να επιτευχθούν, απαιτούν ποικίλο, βαρύ και συνεχώς εξελισσόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, διάφορες ειδικότητες ανθρωπίνου δυναμικού, και ανάλογα την τεκτονική κατάσταση της περιοχής συνήθως από ένα λατομείο εξορύσσονται μάρμαρα με περισσότερες από τρεις (3) κατηγορίες ποιότητας.Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολυπαραγοντικό σύστημα παραγωγής, όπου γιατην καλύτερη ποσοτική περιγραφή λειτουργίας του καταβάλλεται προσπάθεια στην παρούσα διπλωματική εργασία.Ως παράδειγμα εφαρμογής επιλέχθηκε το λατομείο μαρμάρων στην περιοχήτου Διονύσου Αττικής, στις εγκαταστάσεις της Ανώνυμης Εμπορικής καιΒιοτεχνικής Εταιρίας λατομείων μαρμάρου Διονύσου-Πεντέλης DIONYSSOMARBLE. Με συνεχή καταγραφή γεγονότων από τρεις (3) βαθμίδες εξόρυξης σε υπαίθρια μέτωπα του λατομείου και τη χρήση φωτογραφικού υλικού αλλά και των σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD και Illustrator έγινε η καταγραφή, ανάλυση και επεξήγηση του συστήματος παραγωγής. Με στόχο, ύστερα από μελέτη των δεδομένων που συλλέχθηκαν, την εύρεση δεικτών που περιγράφουν την απόδοση ώστε με τη μετέπειτα επεξεργασία αυτών, να μπορούν να ελεγχθούν πιο άμεσα οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και απόδοση ενός λατομείου μαρμάρου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά